Svenska Engelska
Sutri Sutri
Suttung Suttung
Suttungr Suttungr
suturtråd suture
Sutz-Lattrigen Sutz-Lattrigen
Suur Munamägi Suur Munamägi
Suurhusen Suurhusen
Suva Suva
Suvarnabhumiflygplatsen Suvarnabhumi Airport
Suvasvesi Suvasvesi
suvenir keepsake
suverän sovereign
suveränitet sovereignty
Suwanee Suwannee River
Suwarrow Suwarrow
Suwarrows nationalpark Suwarrow National Park
Suwon Suwon
Suzanne Valadon Suzanne Valadon
Suzanne Vega Suzanne Vega
Suzhou Suzhou
Suzuka Circuit Suzuka Circuit
Suzuki Baleno Suzuki Esteem
Suzuki Harunobu Suzuki Harunobu
Suzuki Liana Suzuki Aerio
Suzuki Wagon R Suzuki Wagon R
Suzukimetoden Suzuki method
Suðuroy Suðuroy
SV Wacker Burghausen SV Wacker Burghausen
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden
SV Werder Bremen SV Werder Bremen
svabb swab
svackande flagging
svada verbiage
Svadilfare Svadilfari
svag unsound
svag för sötsaker sweet-toothed
svag punkt defect
svag sida foible
svag sluttning glasis
Svag syra Weak acid
Svag växelverkan Weak interaction
svagare weaker
svagare part underdog
svagare partner underdog
Svagdricka Low alcohol beer
svaghet defect
svagsint simple
svagt faintly
sval cool
svala swallow
svalare cooler
Svalbard Svalbard
Svalbard och Jan Mayen Svalbard and Jan Mayen Islands
svalg abyss
svalgkatarr pharyngitis
Svalgsträngsdjur Hemichordata
svalka cool
svall chute
svalla surge
svallande billowy
svallvåg wash
svalna cool down
Svalor Swallow
Svalting Alisma plantago-aquatica
svalört lesser celandine
Svalövs kommun Svalöv Municipality
svamla twaddle
svamlig verbose
svammel poppycock
svamp sponge
Svamp -en -ar Fungus
svamp- fungous
svampaktig fungous
svampar mycete
svampartad fungoid
svampbekämpningsmedel fungicide
svampdjur poriferan
svampdödande medel fungicide
svampformig fungoid
svampig fungous
svampkännare mycologist
svampmedel fungicide
Svampätarbaggar Myxophaga
svan swan
Svanar Swan
Svanen Cygnus
svanesång swan song
Svanetien Svaneti
Svanetiska Svan language
svanhopp swan dive
svans tail
svans- caudal
svansa cringe
svansa för fawn on
svansar tails
svansben coccyx
Svansjön Swan Lake
svansviftare creep
Svante Arrhenius Svante Arrhenius
Svante Grände Revolutionary Left Movement
Svante Nilsson Svante Nilsson
Svantevit Svetovid
svar answer
svar på tal comeback
svara answer
svara emot contradict
svara för vouch for
svara på answer
svara skarpt retort
svarande defendant
svarar answering
svaromål plea
svarskuvert self-addressed envelope
svarsmärke reply-stamp
svarsmärken reply-stamps
svart black
svart bälte black belt
Svart dykare Black Duiker
svart död Black death
svart färg black
svart får black sheep
svart humor black humor
svart hål black hole
Svart karp Black carp
Svart krontrana Black Crowned Crane
svart lista blacklist
svart låda black box
svart magi black magic
svart marknad black market
svart peppar black pepper
Svart roskarl Black Turnstone
Svart skogssnigel Black slug
Svart smörbult Black goby
Svart stork Black Stork
svart tavla chalkboard
svart trasdocka golliwog
svart trumpetsvamp black chanterelle
svart vinbär black currant
svart änka black widow
svart-vit monochrome
Svarta floden Black River
Svarta handen Black Hand
Svarta havet Black Sea
Svarta huset Black house
Svarta måndagen Black Monday
Svarta pantrarna Black Panther Party
Svarta september Black September
svarta vinbär blackcurrant
Svarta änkan Black widow spider
Svarta Örns Orden Order of the Black Eagle
svartabörshaj scalper
svartalf goblin
Svartalfer Svartálfar
Svartand American Black Duck
Svartansiktad dykare Black-fronted Duiker
Svartbent strandpipare Kentish Plover
Svartbjörn American Black Bear
Svartbrynad albatross Black-browed Albatross
svartbränna bootleg
Svarte Orm Blackadder
Svartfigurig keramik Black-figure pottery
Svartfläckig blåvinge Large blue butterfly
svartfot scab
Svartfotad iller Black-footed Ferret
Svartgran Black Spruce
Svarthakad buskskvätta African Stonechat
svarthakedopping Slavonian grebe
svarthalsad dopping black-necked grebe
Svarthalsad stork Black-necked Stork
svarthet blackness
Svartholm Svartholm fortress
Svarthuvad dvärgpapegoja Masked Lovebird
Svarthuvad sparv Black-headed Bunting
svarthätta blackcap
svarting darky
svartjobbare moonlighter
svartkantad black-bordered
svartkonst necromancy
Svartkonster i Harry Potter Dark Arts
svartkropp blackbody
Svartkroppsstrålning Black body
Svartkrut Gunpowder
Svartkämpar Ribwort Plantain
svartlista blacklist
Svartlut Black liquor
Svartlärka Black Lark
svartmuskig swarthy
svartmyra black garden ant
svartna blacken
svartnar blackens
Svartnoshaj Blacknose shark
svartnäbbad islom great northern diver
Svartpannad törnskata Lesser Grey Shrike
svartpeppar black pepper
svartrot black salsify
svartråtta black rat
Svartsenap Brassica nigra
svartsjuk jealous
svartsjukt jealously
Svartskjorta Blackshirts
Svartskägg Blackbeard
svartsnäppa spotted redshank
Svartspråk Black Speech
Svartstrupig järnsparv Black-throated Accentor
Svartsvanshjort Mule deer
svartvattenfeber blackwater fever
Svartvedsakacia Acacia melanoxylon
svartvinbärsläsk cassis
svartvit monochrome
Svartvit flugsnappare European Pied Flycatcher
svartögd dark-eyed
svarv lathe
svarva turn
svarvare turner
svastika swastika
svavel sulfur
svavel- sulfuric
svavelaktig sulfurous
svaveldioxid sulphur dioxide
Svavelgul höfjäril Klondike
svavelhaltig sulfurous
svavelkoncentration sulphur concentration
svavelsyra sulfuric acid
svavelsyrlighet sulfurous acid
svaveltrioxid sulfur trioxide
svavelväte hydrogen sulphide
Svcd Super Video CD
Svea rike Sweden
Sveaborg Suomenlinna
Sveaborgs kyrka Suomenlinna Church
Sveaborgsrevolten Sveaborg Rebellion
Svealand Svealand
Svear Suiones
Sveber Suebi
sved swidden
sveda scorch
Svedala kommun Svedala Municipality
Svedberg Svedberg
Svedjefinnar Forest Finns
Svedjeholmen Kaskisaari
Svein Alfivasson Svein of Norway