Svenska Engelska
svart tavla chalkboard
svart trasdocka golliwog
svart trumpetsvamp black chanterelle
svart vinbär black currant
svart änka black widow
svart-vit monochrome
Svarta floden Black River
Svarta handen Black Hand
Svarta havet Black Sea
Svarta huset Black house
Svarta måndagen Black Monday
Svarta pantrarna Black Panther Party
Svarta september Black September
svarta vinbär blackcurrant
Svarta änkan Black widow spider
Svarta Örns Orden Order of the Black Eagle
svartabörshaj scalper
svartalf goblin
Svartalfer Svartálfar
Svartand American Black Duck
Svartansiktad dykare Black-fronted Duiker
Svartbent strandpipare Kentish Plover
Svartbjörn American Black Bear
Svartbrynad albatross Black-browed Albatross
svartbränna bootleg
Svarte Orm Blackadder
Svartfigurig keramik Black-figure pottery
Svartfläckig blåvinge Large blue butterfly
svartfot scab
Svartfotad iller Black-footed Ferret
Svartgran Black Spruce
Svarthakad buskskvätta African Stonechat
svarthakedopping Slavonian grebe
svarthalsad dopping black-necked grebe
Svarthalsad stork Black-necked Stork
svarthet blackness
Svartholm Svartholm fortress
Svarthuvad dvärgpapegoja Masked Lovebird
Svarthuvad sparv Black-headed Bunting
svarthätta blackcap
svarting darky
svartjobbare moonlighter
svartkantad black-bordered
svartkonst necromancy
Svartkonster i Harry Potter Dark Arts
svartkropp blackbody
Svartkroppsstrålning Black body
Svartkrut Gunpowder
Svartkämpar Ribwort Plantain
svartlista blacklist