Svenska Engelska
Svetogorsk Svetogorsk
Svetoslav Roerich Svetoslav Roerich
Svetozar Borojević von Bojna Svetozar Boroević
Svetozar Gligorić Svetozar Gligorić
Svetozar Marović Svetozar Marović
Svetozar Pribićević Svetozar Pribićević
svetsa weld
svetsare welder
svetsmaskin welder
svetsning welding
svett sweat
svett- sweaty
svettas transpire
svettas som en gris sweat like a pig
svettband sweatband
svettig sweaty
svettkörtel sweat gland
svettning perspiration
SVG Scalable Vector Graphics
SVGA Super Video Graphics Array
svida sting
svidande astringent
svika fall away
svikare betrayer
svikt springboard
svikta sag
svimma faint
svimning fainting
svimningsanfall swoon
svin hog
svinaherde swineherd
svinaktig swinish
Svinamarant Amaranthus retroflexus
svindel swindle
svindelanfall dizzy spell
Svindjur Suidae
svindlande vertiginous
Svindlande höjder Wuthering Heights
svindlare crook
Svinesund Strömstad
Svinesundsbron Svinesund Bridge
svinfarm piggery
svinga swing
svingar swings
Svinhjort Hog deer
svinhugg går igen what goes around comes around
svininfluensa swine flu
svinister lard
svinkoppor swine-pox
svinkött pork
svinläder pigskin
svinmat wash
Svinmolke Sonchus asper
Svinmålla Chenopodium album
svinn spoilage
Svinninge kommun Svinninge municipality
svinstall piggery
svinstia sty
Svinstian Hog-growing
Svipdag Svipdag
Svir Svir River
svira revel
svirare reveller
Svisjtov Svishtov
sviskon prune
svit suit
Svjatopolk I Sviatopolk I of Kiev
Svjatopolk II Sviatopolk II of Kiev
Svjatoslav Sviatoslav
Svjatoslav I Sviatoslav I of Kiev
Svjatoslav II Sviatoslav II of Kiev
SVO-språk Subject Verb Object
svordom curse
svordomar swearing
svullen swollen
svullna swell
svullna upp swell
svullnande tumescent
svulst growth
svulstig bombastic
svulstighet bombast
svulstigt bombastically
svunnen departed
svägerska sister-in-law
svälja put aside
sväljande swallowing
Sväljning -en Swallow
svälla swell
svällande distension
svält famine
svälta starve
svälta ihjäl starve
svältande famine-stricken
svältdöd death from starvation
svälter starving
svältlön pittance
Svämis -en Aufeis
sväng turn
svänga turn
svänga av turn off
svänga in turn
svänga omkring twirl
svänga runt turn
svängande lively
svängbart fönster pivot window
svängbart hjul castor
svängbro swiviel-bridge
svängde swung
svängdörr swing-door
Svängel -n -lar Jack
svänghjul flywheel
Svängkolv Halteres
svängning rotation
Svängningar Oscillation
svängrum elbowroom
svängt stolsben cabriole
svängtapp swivel
svära curse
svärande cursing
svärd sword
Svärdbärare Green swordtail
Svärdet i stenen The Sword in the Stone
svärdfisk swordfish
Svärdfisken Dorado
svärdotter daughter-in-law
svärdsfäste hilt
svärdslukare sword-swallower
Svärdsorden Order of the Sword
Svärdsriddarorden Livonian Brothers of the Sword
svärdsskida scabbard
svärfar father-in-law
svärföräldrar in-laws
svärm cluster
svärm- alluvial
svärma rave
svärma för dream about
svärmare enthusiast
svärmor mother
Svärmors kudde Echinocactus grusonii
Svärmors tunga Sansevieria trifasciata
Svärmorskudde Echinocactus grusonii
svärord swearword
svärson son-in-law
svärta blacken
svärta ned defame
Svätý Jur Svätý Jur
sväva waver
sväva högt soar
svävande obscure
svävar hovers
svävare hovercraft
svävfarkost hovercraft
svävning levitation
svåger brother-in-law
svål rind
svår nasty
svår att få tag i elusive
svår att smälta indigestible
svår fysisk skada grievous bodily harm
svår olycka fatality
svår situation difficult situation
svår tid trying time
svår uppgift teaser
svårantändlig noninflammable
svårbestämbar nondescript
svårfattlig abstruse
svårfattlighet obscurity
svårfångad elusive
svårgripbar elusive
svårhanterbart avfall hard-to-dispose-of waste
svårhanterlig awkward
svårhanterlighet awkwardness
svårhanterligt avfall bulky waste
svårighet trouble
svårigheter strait
svårighetsgrad difficulty level
svårlöslig intractable
svårlöslighet intractability
svårmod depression
svårsmält heavy
svårsmält mat stodgy food
svårt difficult
svårt jobb task
svårt projekt enterprise
svåruttalbar unpronounceable
Swadesh-lista Swadesh list
swadeshlista Swadesh list
swahili Swahili