Svenska Engelska
Transjordanien Transjordan
Transkaukasiska SFSR Transcaucasian SFSR
Transkaukasus South Caucasus
transkontinental transcontinental
transkribera transcribe
Transkribering av australiska språk Transcription of Australian Aboriginal languages
Translitteration Transliteration
translitterera transliterate
translucent translucent
transmarin overseas
transmembran transmembrane
Transmetropolitan Transmetropolitan
transmission transmission
Transmission control protocol Transmission Control Protocol
transmutation transmutation
Transneptunianskt objekt Trans-Neptunian object
Transnistrien Transnistria
Transnistrierubel Transnistrian ruble
Transoxanien Transoxiana
Transparency International Transparency International
transparent clear
transperson transgender
Transpersonell psykologi Transpersonal psychology
Transpiranto Macaronic language
transpiration transpiration
transpirera transpire
transplantat graft
Transplantat-mot-värdsjukdom Graft-versus-host disease
transplantation graft
transplantera graft
transponera transpose
transport transport
transport av farligt gods dangerous materials transport
transport av gods freight transport
transport av tunga varor heavy goods vehicle traffic
Transport i Montenegro Transport in Montenegro
transport på land land transportation
transport över långa avstånd long-distance transport
transportband conveyor
transportbil van
Transporter Transportation