Svenska Engelska
trevlighet quaintness
trevligt nicely
trevnad comfort
Trevor Berbick Trevor Berbick
Treväppling Clover
Trey Parker Trey Parker
Treycovagnes Treycovagnes
Treytorrens Treytorrens
Treyvaux Treyvaux
tri- tri-
triad triad
Triagonalt kristallsystem Rhombohedral crystal system
trial-and-error trial and error
triangel triangle
triangelformig triangular
Triangelgalaxen Triangulum Galaxy
Triangelhandeln Triangular trade
Triangeln Triangle
triangulering triangulation
triangulär triangular
Trianonfördraget Treaty of Trianon
Trias Triassic
Triathlon vid Olympiska sommarspelen Triathlon at the Summer Olympics
Tribal Wars Tribal Wars
Triballi Triballi
tribologi tribology
Tribonianus Tribonian
tribun tribune
tribunal tribunal
tribut price
tribut- tributary
triceps triceps
Triceps brachii Triceps brachii muscle
Triceratops Triceratops
Trichonida Lake Trichonida
trick trick
Trick med speglar They Do It with Mirrors
Tricorder Tricorder
Tridekan Tridecane
Tridentinsk rit Tridentine Mass
Tridentinska kyrkomötet Council of Trent
Triduum sacrum Easter Triduum
Trient Trient
Trier Trier
Trieste Trieste
Trietylamin Triethylamine
Triffiderna anfaller The Day of the Triffids
Triffidernas dag The Day of the Triffids
Triforium Blind-story
Triftar Armeria
Triftväxter Plumbaginaceae
trigeminusneuralgi trigeminal neuralgia
Trigger Happy TV Trigger Happy TV
Triglav Triglav
trigonometri trigonometry
trigonometrisk trigonometric