Svenska Engelska
underhandla negotiate
underhandling negotiating
underhavande dependant
Underhuden Subcutis
underhuggare underling
underhus Lower House
underhuset Lower House
underhåll allowance
underhålla divert
underhålla med regale with
underhållande diversionary
underhållare entertainer
underhållning diversion
underhållningsartist entertainer
underhållsbidrag alimony
underhållskostnader maintenance
underifrån underhand
underjordisk secret
underjordisk gång subway
underkant lower edge
underkapitalisera undercapitalize
underkapitalisering undercapitalization
underkasta subject to
underkasta sig submit to
underkastelse compliance
underkatalog sub-directory
underkjol slip
underkläder lingerie
underklänning slip
underkunnig conscious
underkuva subject
underkuvande subjugation
underkylt regn freezing rain
underkäke mandible
underkänna fail
underlag support
underland wonderland
underleverantör subcontractor
underleverantörskontrakt subcontract
underlig unusual
Underlig person Odd person
underliga funny-looking
underlighet oddness
underligt oddly
underligt nog strangely enough
underliv abdomen
underljuds- subsonic
underlydande dependent
underlägg coaster
underlägsen inferior
underläkare resident
underläpp lower lip
underlätta ease
underlåta omit
underlåtelse abstention
underlåtenhet failure
undermedel cure-all
undermedvetande subconscious
undermedveten subliminal
undermedvetet subconsciously
undermeny submenu
underminera weaken
undermålig below standard
Undermålning Underpainting
Undernet Undernet
undernormal subnormal
undernära emaciate
undernärd emaciated
undernäring malnutrition
underofficer non-commissioned officer
underordna subordinate
underordnad subservient