Svenska Engelska
Uppland Uppland
Upplands Väsby Upplands Väsby
Upplands Väsby kommun Upplands Väsby Municipality
Upplands-Bro kommun Upplands-Bro Municipality
uppleva experience
upplevde experienced
upplevelse experience
upplevelser fortunes
uppliva animate
upplivande exhilarating
upplopp tumult
uppluckrare cultivator
upplyftande uplifting
upplysa advise
upplysa någon inform somebody
upplysa om enlighten about
upplysande illuminating
upplysning detail
Upplysningen Age of Enlightenment
upplysningstid Age of Enlightenment
upplysningstjänst reference service
upplyst lightened
Upplyst despot Enlightened absolutism
uppläggning deposition
uppläggningsfat platter
uppläsa recite
uppläsning reading
upplåsningskod unlocking-code
upplösa shut down
upplösande undoing
upplösas decompose
upplösbar soluble
upplöslig soluble
upplösning denouement
upplösningar modes
upplöst organiskt kol dissolved organic carbon
upplöst syre dissolved oxygen
uppmana urge
uppmanad prompted
uppmanande urging
uppmanar urging
uppmaning exhortation
uppmjukande soothing
uppmuntra encourage
uppmuntran boost
uppmuntrande uplifting
uppmärksam conscious
uppmärksam för attentive to
uppmärksam på mindful of
uppmärksamhet consideration
uppmärksamma attend to
uppmärksamt intently
uppmätning survey
uppmätt measured
uppnosig impudent
uppnosighet cheekiness
uppnäsa turned-up nose
uppnå get
uppnådd accomplished
uppnåelig accomplishable
uppnående completion
uppnår achieves
uppnått achieved
uppoffra sacrifice
uppoffring sacrifice
upppassning attendance
upppiggande stimulating
upprada align
uppradar aligns
uppradning aligning