Svenska Engelska
Växjö Växjö
Växjö kommun Växjö Municipality
Växjö stift Diocese of Växjö
Växjö universitet Växjö University
växla alternate
växlade shifted
växlande alternate
växlar shifts
växling exchange
växlingar vicissitudes
växlingskontor bureau de change
växlingskurs conversion rate
växt growth
växt- botanical
växt- gräsätande herbivorous
växtarter plant species
växtarv plant heritage
växtbehandling crop treatment
växtbekämpningsmedel herbicide
växtbestånd plant population
växtbiologi plant biology
Växtcell Plant cell
växtdel plant component
växte grew
växtekologi plant ecology
Växter i Harry Potter Plants in Harry Potter
växtfortplantning plant reproduction
växtfysiologi plant physiology
växtförädling plant breeding
växtgeografi geobotany
växthus greenhouse
växthuseffekt greenhouse effect
Växthuseffekten Greenhouse effect
växthusgas greenhouse gas
växthusodling greenhouse cultivation
växtkultur plant production
växtlighet vegetation
växtodling crop production
växtpatologi phytopathology
Växtriket Plant
växtsamhälle plant community
växtsjukdom plant disease
växtskadlighet phytotoxicity
växtskydd crop protection
växtskyddsmedel plant protection product
växtsociologi phytosociology
växturval plant selection
växtvärk growing pains
växtätare herbivore
våd breadth
våda danger
vådlig hazardous
våffeljärn waffle iron
våffla waffle
våg scale