Svenska Engelska
vanrykte disrepute
Vansbro Vansbro Municipality
Vansbro kommun Vansbro Municipality
vansinne foolishness
Vansinnets berg At the Mountains of Madness
vansinnig absurd
vansinnighet insanity
vansinnigt madly
Vansjön Lake Van
vanskapt deformed
vansklig precarious
vansköta mismanage
vanskötsel misconduct
vansläktas degenerate
vanstyre maladministration
vanställa disfigure
vanställaförvrida distort
vanställd distorted
vanställdhet disfigurement
vant shroud
vante mitten
vantolka misinterpret
vantrivas feel uncomfortable
vantro superstition
Vantör Vantör borough
Vanuatu Vanuatu
Vanuatus flagga Flag of Vanuatu
Vanuatus fotbollslandslag Vanuatu national football team
Vanuatus statsvapen Coat of arms of Vanuatu
vanvett absurdity
vanvettig wild
vanvård dilapidation
vanvårda neglect
vanvårdad dilapidated
vanvördad disrespect
vanvördig ill-mannered
vanvördigt disrespectfully
vanvördnad contempt
Vanyar Vanyar
Vanylven kommun Vanylven
vanära contumely
vapen shield
vapenbroder brother-in-arms
vapendragare squire
vapenförråd armory
vapenhus porch
vapenrock tunic
vapenrustning suit of armor
vapenskrammel sabre-rattling
vapensköld shield
vapensmed armorer
vapensmugglare gunrunner
vapenstillestånd cease-fire
vapenvila cease-fire
vapenvägrare conscientious objector
vapiti wapiti
vaporisera spray
Vaporizer Scent spray
var every
var ... ifrån where ... from
var bor du? where do you live
var finns toaletten where is the toilet
var finns toaletten? where is the toilet
var fjortonde dag once every fourteen days
var för sig each
var försiktig beware
var inte wasn't
var kommer du ifrån? where are you from
var och en all
var redo be prepared
var snäll och please
var som helst anyplace
var som hest anywhere
var så god please
var vänlig och please
var än wherever
var är toaletten where is the toilet
var är toaletten? where is the toilet
var är vi? where are we
vara last
vara alldeles galen i be mad about
vara alldeles vild på be mad about
vara alltför ivrig bend over backwards to
vara anklagad för be tried for
vara annorlunda än be unlike
vara aptitretande make one's mouth water
vara arg rage
vara av betydelse matter
vara av olika mening differ
vara avkomling till descend from
vara avspeglat be reflected
vara avundsjuk be jealous
vara avundsjuk på envy
vara avvaktande be noncommittal
vara barn på nytt dote
vara bedrövad be sorry
vara begripligt make sense
vara belägen lie
vara bemannat med be staffed with
vara benägen incline
vara benägen att be liable to
vara beroende av depend on
vara berättigad be entitled
vara besatt av be seized with
vara besatt av speldjävulen be a compulsive gambler
vara besläktad med be connected with
vara beställd be spoken for
vara besvärad be plagued
vara besvärlig för put out
vara bevis testify
vara bosatt live
vara bosatt i be in residence in
vara brunstig rut
vara bunden till be tied to
vara deprimerad be in low spirits
vara dimmig be foggy
vara dragen till be drawn to
vara duktig nog för be equal to
vara dyster mope
vara där för någon be ready for someone
vara där vid ankomsten av meet
vara dålig be no good
vara efter be behind
vara emot go against
vara emot någon be against somebody
vara en besvikelse turn out badly
vara en borgen för guarantee
vara en följd result
vara en given sak be a foregone conclusion
vara en omöjlig uppgift be a hopeless task
vara en plåga be a drag
vara en skam för be a discredit to
vara ens födelsedag be one's birthday
vara ense med go along with
vara entusiastisk för be keen on
vara entusiastisk över be afire about
vara ersättare för fill in for
vara ett hopplöst fall be a lost cause
vara ett hot mot threaten
vara ett stort stöd be very supportive
vara fastställd be fixed
vara fel be mistaken
vara fel med be the matter with
vara fenomenal i be a whiz at
vara festlig be a riot
vara frågan om be wrong
vara från come from
vara full av be infested with
vara fullstaplat med be stacked with
vara färdig be ready
Vara född Drop
vara född i be a native of
vara följden av result from
Vara för Pori
vara förargligt be a shame
vara förbannad rage
vara förbluffad be speechless with amazement
vara fördjupad i be wrapped up in
vara före forestall
vara förenad med be in association with
vara förespråkare för speak for
vara förfärligt orolig över be worried sick about
vara förföljd av otur be out of luck
vara förkyld have a cold
vara försenad be delayed
vara försiktig mind
vara förstummad be speechless with amazement
vara förstummad av förvåning be speechless with amazement
vara förtjust i like
vara förtjust i sällskapsliv be sociable
vara förvirrad be in a fluster
vara förälskad be in love
vara förälskad i be crazy about
vara förälskad upp över öronen be head over heels in love
vara giltig stand
vara god vän med be friends with
vara grundad på rest on
vara hedrande för reflect credit on
vara helt absorberad av be wrapped up in
vara hopfällbar collapse
vara hungrig be hungry
vara härskande prevail
vara hårdhudad have a thick skin
vara i barnsnöd travail
vara i behov av be in want of money
vara i bruk exit
vara i eld och lågor be afire about
vara i en förfärlig knipa be in dire straits
vara i en svår situation be in a difficult situation
vara i ett gräsligt trångmål be in dire straits
vara i förbindelseled med be in communication with
vara i gång run
vara i görningen be brewing
vara i hamn be sure to win hands down
vara i knipa be in a difficult situation
vara i maskopi med cahoot
vara i penningknipa be financially embarrassed
vara i sjunde himlen be over the moon
vara i stånd att be able to
vara i stånd till be up to
vara i toppform be in top form
vara i valet och kvalet be torn between two things
vara i överensstämmelse correspond
vara idel öra be all ears
vara illojal mot betray
vara inberäknad bland to be included among
vara indragen be indented
vara inklämd mellan be wedged between
vara insisterande på be insistent upon
vara insnöad be snowed up
vara intresserad av be interested in
vara klanderfri be beyond reproach
vara klar be ready
vara kokande hett be boiling hot
Vara kommun Vara Municipality
vara kund hos patronize
vara kvar remain
vara kvar i minnet be remembered
vara kvitt be rid of
vara kär i be crazy about
vara köldgrader freeze
vara köpgalen be a compulsive buyer
vara lamslagen be scared to death
vara lat be lazy
vara ledig be off
vara lik resemble
vara lite efterfrågad be in little demand
vara lite eftersökt be in little demand
vara lojal mot stick by
vara lysande shine
vara lämplig fit
vara lämplig för be appropriate for
vara lågpresterande underachieve
vara långtråkigt be a drag
vara med attend
vara medlem av belong to
vara medveten om sense
vara missbelåten be malcontent
vara missförstådd be misunderstood
vara missnöjd be malcontent
vara modell model
vara motståndare till be opposed to
vara motståndskraftig mot resist