Svenska Engelska
vanrykte disrepute
Vansbro Vansbro Municipality
Vansbro kommun Vansbro Municipality
vansinne foolishness
Vansinnets berg At the Mountains of Madness
vansinnig absurd
vansinnighet insanity
vansinnigt madly
Vansjön Lake Van
vanskapt deformed
vansklig precarious
vansköta mismanage
vanskötsel misconduct
vansläktas degenerate
vanstyre maladministration
vanställa disfigure
vanställaförvrida distort
vanställd distorted
vanställdhet disfigurement
vant shroud
vante mitten
vantolka misinterpret
vantrivas feel uncomfortable
vantro superstition
Vantör Vantör borough
Vanuatu Vanuatu
Vanuatus flagga Flag of Vanuatu
Vanuatus fotbollslandslag Vanuatu national football team
Vanuatus statsvapen Coat of arms of Vanuatu
vanvett absurdity
vanvettig wild
vanvård dilapidation
vanvårda neglect
vanvårdad dilapidated
vanvördad disrespect
vanvördig ill-mannered
vanvördigt disrespectfully
vanvördnad contempt
Vanyar Vanyar
Vanylven kommun Vanylven
vanära contumely
vapen shield
vapenbroder brother-in-arms
vapendragare squire
vapenförråd armory
vapenhus porch
vapenrock tunic
vapenrustning suit of armor
vapenskrammel sabre-rattling
vapensköld shield
vapensmed armorer
vapensmugglare gunrunner
vapenstillestånd cease-fire
vapenvila cease-fire
vapenvägrare conscientious objector
vapiti wapiti
vaporisera spray
Vaporizer Scent spray
var every
var ... ifrån where ... from
var bor du? where do you live
var finns toaletten where is the toilet
var finns toaletten? where is the toilet
var fjortonde dag once every fourteen days
var för sig each
var försiktig beware
var inte wasn't
var kommer du ifrån? where are you from
var och en all
var redo be prepared
var snäll och please
var som helst anyplace
var som hest anywhere
var så god please
var vänlig och please
var än wherever
var är toaletten where is the toilet
var är toaletten? where is the toilet
var är vi? where are we
vara last