Svenska Engelska
variera vary
varierande varied
varierar varies
varietet variety
varieté variety show
varietéteater vaudeville theater
varifrån where ... from
varifrån är du? where are you from
varig purulent
varigenom whereby
varigt sår ulcer
Variomatic Variomatic
varit been
varjag Varangian
varje every
varje gång each time
varje timme hourly
varje vecka weekly
varjehanda various
varjom och enom each and every
varken neither
varken ... eller neither ... nor
Varken eller Ni
varken...eller neither...nor
Varlam Sjalamov Varlam Shalamov
varm zealous
varm korv hot dog
varmblodig warm-blooded
varmblodiga djur warm-blooded animal
varmblodigt djur warm-blooded animal
varmed whereby
varmhjärtad warm-hearted
varmluftsballong hot-air balloon
varmt warmly
Varmvalsning Hot rolling
varmvatten hot water
varmvattenberedare geyser
varmvattensberedare boiler
varna alert
varna för warn against
varnade alerted
varnande premonitory
Varnhems kloster Varnhem Abbey
varning caution
Varningsljus Light bar
varningssystem early warning system
Varningstejp Caution tape
Varningstexter på svenska cigarettpaket Tobacco packaging warning messages
varningstriangel warning triangle
varor product
varor i storförpackning bulk goods
varor och tjänster goods and services
varpå whereupon
Varro Marcus Terentius Varro
Varroa Varroa
vars whose
varsam cautious
varsamhet caution
varsamt warily
varsebli notice
varseblivning perception
varsel notice
varsko warn
varsla mean
varsla om presage
varsna descry
varsågod you're welcome
vart where
vart går detta tåg? where does this train go
vart kör denna buss? where does this bus go
vart än wherever
varthelst wherever
varthän whither
vartill whereinto
varuautomat vending machine
varuavsändare shipper
varuhus department
varulv werewolf
varumottagare consignee
varumärke trademark
varumässa annual fair
Varuna Varuna
varunamn trade name
varuparti consignment
varuprov sample
Varus Publius Quinctilius Varus
varusändning consignment
varutöver whereover
varuutbyte business
varuvagn cart
varv turn
varva rev
varvräknare tachometer
varvtalsmätare tachometer