Svenska Engelska
Vassula Rydén Vassula Ryden
Vastus lateralis Vastus lateralis muscle
Vastus medialis Vastus medialis
Vasundhara Raje Vasundhara Raje
Vasvár Vasvár
Vaticanen Vatican
Vatikanbiblioteket Vatican Library
Vatikanen Vatican
Vatikanens statssekretariat Secretariat of State
Vatikanmuseerna Vatican Museums
vatikansk Vatican
Vatikanska euromynt Vatican euro coins
Vatikanstaten Vatican
Vatikanstatens egendomar i Rom med extraterritoriella rättigheter Properties of the Holy See
Vatikanstatens flagga Flag of the Vatican City
Vatnajökull Vatnajökull
VATSIM Virtual Air Traffic Simulation Network
Vatslav Nizjinskij Vaslav Nijinsky
vatten water
vatten tillhöriga staten demesnial water
vatten vilka ej tillhör staten non-demesnial water
vatten- aquatic
Vatten- och rörbockar Reduncinae
Vattenaloe Stratiotes
vattenavhärdare water softener
vattenavledning drainage
vattenbad bain-marie
vattenballong water balloon
vattenbehandling water treatment
vattenbehållare tank
vattenbiologi hydrobiology
Vattenblink Hottonia palustris
Vattenbläddra Utricularia vulgaris
vattenbruk aquaculture
vattenbrukets miljöpåverkningar environmental impact of aquaculture
vattenbuffel water buffalo
vattenbyggnad hydraulics
vattenbyggnadskonst hydraulic engineering
vattenbyggnadsteknik hydraulic engineering
vattenbyggnation hydraulic engineering
Vattencementtalet Water-cement ratio
vattendelare watershed
Vattendirektivet Water framework directive
vattendistribution water supply
vattendjur aquatic animal
vattendrag watercourse
vattendränkt waterlogged
vattenekologi aquatic ecology
vattenfall chute
Vattenfall AB Vattenfall
Vattenfall Cyclassics Vattenfall Cyclassics
Vattenfallsmodellen Waterfall model
vattenflaska water bottle
vattenfri anhydrous
vattenfylld waterlogged
vattenfärg watercolor
vattenfågel waterfowl
vattenförorening water pollution
vattenförråd water supply
vattenförsörjning water supply
vattenförsörjningssystem waterworks
vattengeologi hydrogeology
vattengroblad water plantain
Vattenhalt Water content
vattenhjul waterwheel
vattenhund water dog
vattenhål water hole
Vattenhårdhet Hardness of water
Vattenjet Pump-jet
vattenkanna can
vattenkanon water cannon
vattenkastanj water chestnut
vattenkastare gargoyle
vattenklosett bathroom
Vattenkobror Boulengerina
vattenkokare teakettle
vattenkonst fountain
vattenkoppor chicken-pox
vattenkostnad water cost
vattenkraft hydroelectric
vattenkraftanläggning hydroelectric power plant
vattenkraftverk hydroelectric power plant
vattenkran water tap
vattenkrasse watercress
vattenkrig water fight
vattenkvarn water mill
vattenkälla spring
vattenledning aqueduct
vattenledningar aqueducts
vattenledningsverk waterworks
vattenlinje waterline
vattenloppor water flea
vattenluftning water aeration
vattenlöpare water strider
vattenlöslig water-soluble
vattenmassor water
vattenmelon watermelon
vattenmiljö aquatic environment
vattenmärke watermark
vattenmätare water strider
Vattenmåra Galium palustre
Vattenmöja Ranunculus aquatilis
vattenmölla watermill
vattennivå sea level
vattennymf naiad
vattennäbbmus water shrew
Vattennätvingar Megaloptera
vattenorganism aquatic organism
Vattenormen Hydra
vattenpass level
Vattenpest Elodea canadensis
vattenpipa hookah
vattenplaning aquaplaning
vattenplanta water plant
vattenpolo water polo
Vattenpolo vid Olympiska sommarspelen Water polo at the Summer Olympics
vattenpost hydrant
Vattenpotential Water potential
vattenpump water pump
vattenrall water rail
vattenreservoar water reservoir
vattenresurs water resource
vattenresurser water resource
vattenrutschbana water slide
vattenränna flume
Vattensalamandrar Triturus
vattensjuk waterlogged
Vattenskalle Water on the brain
vattenskida water ski
vattenskidåkning water-skiing
Vattenskorpion Nepa cinerea
vattenskyddsrätt water protection legislation
vattensork European water vole
vattenstämpel watermark
vattenstånd sea level
vattenstånd i havet sea level
vattensvin capybara
vattentorn water tower
vattentät airtight
vattentätt skott bulkhead
vattenur water clock
vattenverk utility
vattenväg waterway
vattenväxt aquatic plant
vattenyta water surface
vattenödla newt
Vattenödlor Triturus
vattkoppor chickenpox
vattna irrigate
Vattnadal Rivendell
vattnen waters
vattnets kretslopp water cycle
vattnig thin
vattning watering
vattningsställe watering place