Svenska Engelska
vicka med wiggle
vicka på höfterna wiggle one's hips
vickande wiggling
vickar wiggling
vicker vetch
Vickers Vickers
Vickersprovning Vickers hardness test
Vicki Baum Vicki Baum
Vickrar Vetches
Vicky Leandros Vicky Leandros
vickåra scull
Vico Morcote Vico Morcote
Vicosoprano Vicosoprano
Victoire de la musique Victoires de la Musique
Victor Victor Talking Machine Company
Victor Adler Victor Adler
Victor Davis Hanson Victor Davis Hanson
Victor Dreke Víctor Dreke
Victor Fleming Victor Fleming
Victor Grignard Victor Grignard
Victor Horta Victor Horta
Victor Hugo Victor Hugo
Victor Klemperer Victor Klemperer
Victor Meyer Viktor Meyer
Victor Pecci Víctor Pecci
Victor Serge Victor Serge
Victor Turner Victor Turner
Victor Valdés Víctor Valdés
Victor Vasarely Victor Vasarely
Victor Wooten Victor Wooten
Victoria Victoria
Victoria - An Empire Under the Sun Victoria
Victoria Abril Victoria Abril
Victoria Adelheid av Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg Princess Victoria Adelaide of Schleswig-Holstein
Victoria and Albert Museum Victoria and Albert Museum
Victoria av Baden Victoria of Baden
Victoria Beckham Victoria Beckham
Victoria Eugenia av Battenberg Victoria Eugenie of Battenberg
Victoria Island Victoria Island
Victoria Memorial Victoria Memorial
Victoria Principal Victoria Principal
Victoria Silvstedt Victoria Silvstedt
Victoriafallen Victoria Falls
Victoriano Huerta Victoriano Huerta
Victoriasjön Lake Victoria
Victorinox Victorinox
Victory Through Air Power Victory Through Air Power
vid about
vid behov if required
vid det tillfället at that time
Vid din sida Stepmom
Vid floden Piedra satte jag mig ned och grät By the River Piedra I Sat Down and Wept
vid första anblick at first sight
vid första anblicken prima facie
vid första ögonkast at first sight
vid god hälsa health
vid halvt medvetande semiconscious
vid medvetande conscious
vid närmare eftertanke on second thought
vid närmare påseende on closer inspection