Svenska Engelska
Vulpes Vulpes
vulva vulva
Vulvovestibulit Vulvodynia
Vung Tau Vung Tau
vunnit won
Vuoksen Vuoksi River
vuquangoxe saola
vurm mania
vurpa wipe out
vuvuzela vuvuzela
vuxen mature
vuxen ålder adulthood
vuxenutbildning adult education
vuxna adults
vuxna människor grown-ups
Vučitrn Vučitrn
VVER VVER
VVS HVAC
VX-gas VX
vy view
Vyacheslav Vedenin Vyacheslav Vedenin
Vyasa Vyasa
Vydūnas Vydūnas
vykort card
Vysočina Vysočina Region
vyssa dandle
vyssja lull
vyssja till sömns lull to sleep
Vytautas Landsbergis Vytautas Landsbergis
Vác Vác
Václav Havel Václav Havel
Václav Klaus Václav Klaus
Vág Váh
Vágarflygplatsen Vágar Airport
Vána Vána
väcka call
väcka anstöt hos give offense
väcka avsky hos disgust
väcka en hel del uppmärksamhet attract a great deal of attention
väcka intresse hos fascinate
väcka nyfikenhet arouse curiosity
väcka stort uppseende cause quite a stir
väcka till liv reanimate
väcka till medvetande bring round
väcka till nytt liv reanimate
väcka uppmärksamhet catch the eye
väckande rousing
väckare alarm clock
väckarklocka alarm clock
väckelse revival
väckelsepredikant revivalist
väckt awakening
vädd scabious
Väddväxter Dipsacaceae
väder weather
väderballong weather balloon
väderbeständig weatherproof
väderbiten weather-beaten
väderflöjel weather vane
Väderfölne Veðrfölnir
väderkorn flair
väderkvarn windmill
Väderkvarnspalm Trachycarpus fortunei
väderleksrapport weather forecast
väderprognos weather forecast
Väderrekord List of weather records
väderskydd bus shelter
väderspänning flatulence
väderstreck point of the compass
vädja appeal
vädja till appeal to
vädjan plea
vädra sense
vädra sina känslor vent one's emotions
vädring airing
vädur ram
Väduren Aries
väft woof
väg way
väg med stoppförbud road where stopping is prohibited
väg till framgång road to success
väg- och vattenbyggnad civil engineering
väg- och vattenbyggnadsingenjör civil engineer
väga weigh
väga mer än outbalance
väga tyngre preponderate
väga upp weigh out
vägande valid
vägar ways
vägarbetare road worker
vägarbete construction
vägarbeterska road worker
vägas in weigh in
vägbana roadway
vägbank causeway
vägbar ponderable
vägbeläggning paving
vägbula speed bump
vägde weighed
Vägen till Avonlea Road to Avonlea
Vägen till Betlehem The Nativity Story
vägen till helvetet är kantad av goda föresatser the road to hell is paved with good intentions
vägen till helvetet är stensatt med goda föresatser the road to hell is paved with good intentions
vägen till hjärtat går genom magen the way to a man's heart is through his stomach
Vägen till Jerusalem The road to Jerusalem
Vägen till träldom The Road to Serfdom
Vägen tillbaka The Road Back
vägfarande wayfarer
vägg wall
Vägg -en -ar The Wall
vägg- mural
väggarna har öron walls have ears
Vägglav Xanthoria parietina
vägglus bedbug
väggmålning wall painting
vägguttag wall socket