Svenska Engelska
Vulpes Vulpes
vulva vulva
Vulvovestibulit Vulvodynia
Vung Tau Vung Tau
vunnit won
Vuoksen Vuoksi River
vuquangoxe saola
vurm mania
vurpa wipe out
vuvuzela vuvuzela
vuxen mature
vuxen ålder adulthood
vuxenutbildning adult education
vuxna adults
vuxna människor grown-ups
Vučitrn Vučitrn
VVER VVER
VVS HVAC
VX-gas VX
vy view
Vyacheslav Vedenin Vyacheslav Vedenin
Vyasa Vyasa
Vydūnas Vydūnas
vykort card
Vysočina Vysočina Region
vyssa dandle
vyssja lull
vyssja till sömns lull to sleep
Vytautas Landsbergis Vytautas Landsbergis
Vác Vác
Václav Havel Václav Havel
Václav Klaus Václav Klaus
Vág Váh
Vágarflygplatsen Vágar Airport
Vána Vána
väcka call
väcka anstöt hos give offense
väcka avsky hos disgust
väcka en hel del uppmärksamhet attract a great deal of attention
väcka intresse hos fascinate
väcka nyfikenhet arouse curiosity
väcka stort uppseende cause quite a stir
väcka till liv reanimate
väcka till medvetande bring round
väcka till nytt liv reanimate
väcka uppmärksamhet catch the eye
väckande rousing
väckare alarm clock
väckarklocka alarm clock
väckelse revival
väckelsepredikant revivalist
väckt awakening
vädd scabious
Väddväxter Dipsacaceae
väder weather
väderballong weather balloon
väderbeständig weatherproof
väderbiten weather-beaten
väderflöjel weather vane
Väderfölne Veðrfölnir
väderkorn flair
väderkvarn windmill
Väderkvarnspalm Trachycarpus fortunei
väderleksrapport weather forecast
väderprognos weather forecast
Väderrekord List of weather records
väderskydd bus shelter
väderspänning flatulence
väderstreck point of the compass
vädja appeal
vädja till appeal to
vädjan plea
vädra sense
vädra sina känslor vent one's emotions
vädring airing
vädur ram
Väduren Aries
väft woof
väg way
väg med stoppförbud road where stopping is prohibited
väg till framgång road to success
väg- och vattenbyggnad civil engineering
väg- och vattenbyggnadsingenjör civil engineer
väga weigh
väga mer än outbalance
väga tyngre preponderate
väga upp weigh out
vägande valid
vägar ways
vägarbetare road worker
vägarbete construction
vägarbeterska road worker
vägas in weigh in
vägbana roadway
vägbank causeway
vägbar ponderable
vägbeläggning paving
vägbula speed bump
vägde weighed
Vägen till Avonlea Road to Avonlea
Vägen till Betlehem The Nativity Story
vägen till helvetet är kantad av goda föresatser the road to hell is paved with good intentions
vägen till helvetet är stensatt med goda föresatser the road to hell is paved with good intentions
vägen till hjärtat går genom magen the way to a man's heart is through his stomach
Vägen till Jerusalem The road to Jerusalem
Vägen till träldom The Road to Serfdom
Vägen tillbaka The Road Back
vägfarande wayfarer
vägg wall
Vägg -en -ar The Wall
vägg- mural
väggarna har öron walls have ears
Vägglav Xanthoria parietina
vägglus bedbug
väggmålning wall painting
vägguttag wall socket
Väggört Parietaria officinalis
väghållning handling
vägkant shoulder
vägkarta road map
vägkorsning junction
vägkorsning i olika plan flyover
vägkrog truck stop
vägleda manage
vägledare guide
vägmärke traffic sign
vägmätare odometer
vägning weighing
vägnät road network
vägomläggning detour
vägra refuse
vägra att refuse to
vägran refusal
vägren shoulder
vägräcke guardrail
vägräddningstjänst AAA
vägsalt road salt
vägskatt road tax
vägskäl fork
vägspärr roadblock
Vägtistel Cirsium vulgare
vägtorn buckthorn
vägvals road roller
Vägvalsdator Router
vägvisare guide
Vägvisaren Dersu Uzala
Väinämöinen Väinämöinen
Väinö Tanner Väinö Tanner
väja för avoid
väja undan dodge
väktare custodian
väl when
väl avvägd diet balanced diet
väl balanserad well-balanced
väl bekomme bless you
väl bevarad well-preserved
väl lång lengthy
väl till mods comfortable
väl övervägd considered
väl-proportionerade well-proportioned
välartad wellbehaved
välbalanserad well-balanced
välbefinnande comfort
välbehag delight
välbehaglig delightful
välbehållen safe
välbekant well-known
välbelägen convenient
välbeställd well-to-do
välbetald lucrative
välbetänkt cautious
välbevarad well-preserved
välbärgad substantial
välbärgade wealthy
välde dominion
väldefinierad well-defined
väldig wild
väldig omfattning immensity
väldigt deeply
väldigt mycket quite a lot of
väldigt rolig hilarious
väldigt skarp very sharp
väldigt stark very strong
väldoftande savoury
väldokumenterad well-documented
välformad shapely
välfungerande wellfunctioning
välfärd welfare
välfärdsstat welfare state
Välfärdsutskottet Committee of Public Safety
välförtjänst merited
välförtjänt just
välgrundad valid
välgärning benefaction
välgång welfare
välgörande salutary
välgörare benefactor
välgörarinna benefactor
välgörenhet charity
välgörenhetsbasar bazaar
välgörenhetsfantast do-gooder
välgörenhetsinrättning charity
välgörenhetsorganisation charitable organization
välhängd well-endowed
välinformerad up-to-date
välj select
välja go for
välja bort exclude
välja in co-opt
välja olämplig tidpunkt för mistime
välja om re-elect
välja sida take a stand
välja tiden för time
välja ut select
väljande selection
väljar- electoral
väljare constituent
Väljare -n Elector
väljarna electorate
väljer chooses
välklädd well-dressed
välkokt well-done
välkommen welcome
Välkommen till familjen Family feeling
Välkommen till Pleasantville Pleasantville
välkommen-hem welcome-home
välkomna welcome
välkomnade welcomed
välkomnande welcome
välkryddad flavorful
välkänd celebrated
välla gush
välla fram spurt out
välla ut spurt out
välling pap
välljud euphony
välljudande melodious
vällukt fragrance
välluktande redolent
vällustig sybaritic
vällusting libertine
välläsning elocution
välmenande well-intentioned
välmening good intention
välment well-intentioned
välmående healthy
välmåga well-being
välordnad orderly
välordnade well-managed
välordning well-ordering
välproportionerad well-proportioned
välriktad well-aimed
välsigna consecrate
välsignad consecrated
välsignande consecration
välsignelse blessing
välsinnad well-disposed
välsittande well-cut
välsituerad rich
välskapad shapely
välskrivningsbok copybook
välskött well-managed
välsmakande appetizing
välsmord well-lubricated
välstädad tidy
välställd substantial
välstånd wealth
vält roller
välta upset
välta omkull overturn
vältalare orator
vältalig articulate
vältalighet eloquence
vältaligt well-spoken
vältra welter
vältra sig roll
vältra över shift on to
vältummad well-thumbed
välunderrättad up-to-date
väluppfostrad well-behaved
välutbildade well-educated
välutrustad well-endowed
välvald suitable
välvd arched
välvd utåt convex
välvilja grace
välvillig kind
välvilligt kindly
välvilligt inställd mot well-disposed towards
välvning camber
välväxt shapely
välvårdad tidy
vämjas be nauseated
vämjelig repugnant
vämjelse loathing
vän friend
Vän -en -ner Friend
Vänd dem inte ryggen Blackboard Jungle
vända turn
vända andra kinden till turn the other cheek
vända bort turn aside
vända om turn over
vända på turn over
vända sig switch around
vända sig i sin grav turn in one's grave
vända sig mot turn against
vända sig om turn
vända sig till turn to
vända upp och ner på turn
vända ut och in turn out
vände ansiktet faced
vändelrot valerian
vänder turns
vänder kappan efter vinden turncoat
Vänderotsväxter Valerianaceae
Vänderötter Valeriana
Vändhalssköldpaddor Pleurodira
vändkors turnstile
vändkrets tropical circle
vändning turn
vändpunkt turning point
vändskiva turntable
vändteg headland
Vänern Vänern
Vänersborg Vänersborg