Söktermen än har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
än (conj prep adv) [Introduces a comparison] than (conj prep adv) [Introduces a comparison]
än (o) [jämförelse] than (o) [jämförelse]
än even
än than
än still
SV Svenska EN Engelska
än yet
SV Synonymer för än EN Översättningar
ytterligare [ännu] additional
ändå [ännu] all the same
alltjämt [fortfarande] still
än så länge [fortfarande] so far
hittills [fortfarande] thus far
ännu [fortfarande] yet