Söktermen ändamål har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
ändamål (n) [mål] {n} end (n) [mål]
ändamål {n} purpose
ändamål (n) [mål] {n} purpose (n) [mål]
ändamål (n) [mål] {n} target (n) [mål]
SV Synonymer för ändamål EN Översättningar
syfte [mening] n thrust
uppsåt [mening] intent
tanke [mening] (u thought
tendens [mening] (u tendency
baktanke [mening] (u ulterior motive
spekulation [mening] (u speculation
uträkning [mening] (u calculation
avsikt [mening] (u intention
slut [slutpunkt] n The End (n)
ledstjärna [slutpunkt] lodestar
gräns [slutpunkt] (u bound
destination [slutpunkt] (u destination
bestämmelse [slutpunkt] (u regulation
föresats [slutpunkt] purpose
mål [slutpunkt] n goal
mening [avsikt] (u purport (formal)
förehavande [uppgift] doing
göromål [uppgift] work
göra [uppgift] err (formal)
sak [uppgift] (u doohickey