Söktermen åberopa har 7 resultat
SVSvenskaENEngelska
åberopa(v)[uttalande]
 • åberopad
quote(v)[uttalande]
 • quoted
 • quote
 • quote
 • quoted
 • quoted
åberopa
 • åberopad
cite
 • cited
 • cite
 • cite
 • cited
 • cited
åberopa(v)[uttalande]
 • åberopad
cite(v)[uttalande]
 • cited
 • cite
 • cite
 • cited
 • cited
åberopa(v)[uttalande]
 • åberopad
adduce(v)[uttalande]
 • adduced
 • adduce
 • adduce
 • adduced
 • adduced
åberopa(v)[rättsvetenskap]
 • åberopad
invoke(v)[rättsvetenskap]
 • invoked
 • invoke
 • invoke
 • invoked
 • invoked
SVSvenskaENEngelska
åberopa refer to
åberopa(v)[rättsvetenskap] call into use(v)[rättsvetenskap]
SVSynonymer för åberopaENÖversättningar
referera till[hänvisa till]refer to
stödja sig på[hänvisa till]base oneself on
vädja till[hänvisa till]resort to
anföra[hänvisa till]adduce
citera[hänvisa till]quote
spela ut[hänvisa till]outplay
framhålla[hänvisa till]point out
framföra[anföra]prefer
säga[anföra]tell
förege[anföra]fake
uppge[anföra]give up
andraga[anföra]state
framlägga[andraga]submit
yttra[andraga]utter
omnämna[andraga]mention
återge[andraga]give back
genmäla[andraga]retort
anmäla[upplysa om]announce
rapportera[upplysa om]report
redogöra för[upplysa om]give an account of