Söktermen ådagalägga har 5 resultat
Hoppa till
SVSvenskaENEngelska
ådagalägga
 • ådagalagd
show
 • showed
 • show
 • show
 • showed
 • showed
ådagalägga(v)[visa]
 • ådagalagd
evince(v)[visa](formal)
 • evinced
 • evince
 • evince
 • evinced
 • evinced
ådagalägga(v)[visa] make manifest(v)[visa]
ådagalägga
 • ådagalagd
manifest(formal)
 • manifested
 • manifest
 • manifest
 • manifested
 • manifested
ådagalägga
 • ådagalagd
prove
 • proved
 • prove
 • prove
 • proved
 • proved
SVSynonymer för ådagaläggaENÖversättningar
röja[avslöja]betray
uppdaga[avslöja]detect
blotta[avslöja]uncover
yppa[avslöja]tell
offentliggöra[avslöja]give notice
upptäcka[avslöja]discover
exponera[avslöja]exposure
uppenbara[avslöja]reveal
ge uttryck åt[uttrycka]indicate
visa[uttrycka]ditty
ägna[uttrycka]bestow(formal)
betyga[uttrycka]declare solemnly
åskådliggöra[upplysa om]visualise
lära[upplysa om]doctrine
manifestera[uppenbara]make manifest
demonstrera[visa]demonstrate
framhäva[visa]highlight
understryka[visa]emphasize
betona[visa]emphasize
poängtera[visa]emphasize