Söktermen åläggande har 2 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
åläggande {n} injunction
åläggande (n) [rättsvetenskap] {n} injunction (n) [rättsvetenskap]
SV Synonymer för åläggande EN Översättningar
befallning [uppmaning] (u behest
anmodan [uppmaning] n application
föreskrift [uppmaning] (u instruction
kommando [uppmaning] n command
kallelse [uppmaning] (u calling
anmaning [uppmaning] demand
anvisning [föreskrift] directive
bestämmelse [föreskrift] (u regulation
dekret [föreskrift] n fiat
bestämmande [avgörande] decisive
resolution [avgörande] resolution
överenskommelse [avgörande] (u agreement
utslag [avgörande] n verdict (informal)
dom [avgörande] (u they
föresats [avgörande] purpose
kungörelse [avgörande] (u edict
förordning [avgörande] (u ordinance (formal)
beslut [avgörande] (u decision
påbud [befallning] n fiat
maktbud [befallning] dictation