Söktermen återhållsamhet har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
återhållsamhet (n) [allmän] {n} abstemiousness (n) [allmän]
återhållsamhet {n} abstinence
återhållsamhet (n) [allmän] {n} abstinence (n) [allmän]
återhållsamhet {n} continence
återhållsamhet (n) [beteende] {n} continence (n) [beteende]
SV Svenska EN Engelska
återhållsamhet (n) [moderation or self-restraint, especially in sexual activity; abstinence] {n} continence (n) [moderation or self-restraint, especially in sexual activity; abstinence]
SV Synonymer för återhållsamhet EN Översättningar
måttlighet [abstinens] (u continence
avhållsamhet [abstinens] (u continence
moderation [måttfullhet] (u moderation
sans [måttfullhet] (u senses
lagom [måttfullhet] just enough
måtta [måttfullhet] moderation
förbehållsamhet [tillbakadragenhet] (u reservedness
otillgänglighet [tillbakadragenhet] (u inaccessibility
distans [tillbakadragenhet] (u distance
reservation [tillbakadragenhet] (u reservation
självbehärskning [besinning] (u self-control
lugn [besinning] n calmness
samling [besinning] (u forest
fattning [besinning] (u composure
allvar [besinning] n gravity
vett [besinning] n savvy
sunt förnuft [besinning] n common sense