Söktermen ökning har 14 resultat
SV Svenska EN Engelska
ökning (n) [allmän] (u) boost (n) [allmän]
ökning (u) increase
ökning (n) [allmän] (u) increase (n) [allmän]
ökning (n) [kvantitet] (u) increase (n) [kvantitet]
ökning (n) [kvantitet] (u) rise (n) [kvantitet]
SV Svenska EN Engelska
ökning (n) [allmän] (u) gain (n) [allmän]
ökning (n) [kvantitet] (u) growth (n) [kvantitet]
ökning (n) [kvantitet] (u) surge (n) [kvantitet]
ökning (n) [höjning] (u) augmentation (n) [höjning]
ökning (n) [kvantitet] (u) augmentation (n) [kvantitet]
ökning (n) [allmän] (u) increment (n) [allmän]
ökning (n) [höjning] (u) enhancement (n) [höjning]
ökning (n) [höjning] (u) intensification (n) [höjning]
ökning (n) [höjning] (u) heightening (n) [höjning]
SV Synonymer för ökning EN Översättningar
vinst [plus] (u gain
tillskott [plus] n contribution
höjning [tilltagande] (u augmentation
stegring [tilltagande] (u increase
expansion [tilltagande] (u extension
tillväxt [tilltagande] (u growth
utveckling [stegring] (u growth
uppsving [stegring] n boom
förhöjning [stegring] (u augmentation
acceleration [stegring] (u acceleration
pålägg [stegring] topping
överskott [tillskott] n excess
plus [tillskott] n plus
tilltagande [tilltagande styrka] enlarging
stigning [tilltagande styrka] (u acclivity
diminuendo [tilltagande styrka] n diminuendo
crescendo [tilltagande styrka] crescendo
förbättring [uppgång] (u amelioration (formal)
framsteg [uppgång] n advances
framåtskridande [uppgång] n advancement (formal)