Söktermen öppna sitt hjärta har ett resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
öppna sitt hjärta (v) [sanning] unlock one's heart (v) [sanning]

SV EN Översättningar för öppna

öppna
 • öppnad
open
 • opened
 • open
 • open
 • opened
 • opened
öppna (v) [allmän]
 • öppnad
open (v) [allmän]
 • opened
 • open
 • open
 • opened
 • opened
öppna (v) [figurativt]
 • öppnad
open (v) [figurativt]
 • opened
 • open
 • open
 • opened
 • opened
öppna (v) [varuhus]
 • öppnad
open (v) [varuhus]
 • opened
 • open
 • open
 • opened
 • opened
öppna (v) [paket]
 • öppnad
untie (v) [paket]
 • untied
 • untie
 • untie
 • untied
 • untied
öppna (v) [paket]
 • öppnad
unfold (v) [paket]
 • unfolded
 • unfold
 • unfold
 • unfolded
 • unfolded
öppna (v) [paket]
 • öppnad
unwrap (v) [paket]
 • unwrapped
 • unwrap
 • unwrap
 • unwrapped
 • unwrapped
öppna (v) [figurativt]
 • öppnad
unbar (v) [figurativt]
 • unbarred
 • unbar
 • unbar
 • unbarred
 • unbarred
öppna (v) [skinn] lay open (v) [skinn]
öppna (v) [flaska]
 • öppnad
unstop (v) [flaska]
 • unstopped
 • unstop
 • unstop
 • unstopped
 • unstopped

SV EN Översättningar för sitt

sitt his
sitt (o) [poss. pron. - sg.] its (o) [poss. pron. - sg.]
sitt their
sitt her

SV EN Översättningar för hjärta

hjärta (n) [känslor] {n} mind (n) [känslor]
hjärta {n} heart
hjärta (n) [anatomi] {n} heart (n) [anatomi]
hjärta (n) [kärna] {n} heart (n) [kärna]
hjärta (n) [kärna] {n} center (n) [kärna]
hjärta (n) [kärna] {n} core (n) [kärna]
hjärta (n) [kärna] {n} nucleus (n) [kärna]
SV Synonymer för öppna sitt hjärta EN Översättningar
yppa [delge] tell
röja [delge] betray
inviga [delge] inagurate
anförtro [delge] confide
avlägga bekännelse [bekänna] make a confession
erkänna [bekänna] acknowledge
tillstå [bekänna] admit
uppenbara [bekänna] reveal
bikta [bekänna] confess