Söktermen överensstämma har 11 resultat
SV Svenska EN Engelska
överensstämma (v) [mening]
 • överensstämd
accord (v) [mening]
 • accorded
 • accord
 • accord
 • accorded
 • accorded
överensstämma
 • överensstämd
agree
 • agreed
 • agree
 • agree
 • agreed
 • agreed
överensstämma (v) [mening]
 • överensstämd
match (v) [mening]
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
överensstämma (v) [passa ihop]
 • överensstämd
match (v) [passa ihop]
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
överensstämma
 • överensstämd
tally
 • tallied
 • tally
 • tally
 • tallied
 • tallied
SV Svenska EN Engelska
överensstämma (v) [passa ihop]
 • överensstämd
tally (v) [passa ihop]
 • tallied
 • tally
 • tally
 • tallied
 • tallied
överensstämma (v) [mening]
 • överensstämd
correspond (v) [mening]
 • corresponded
 • correspond
 • correspond
 • corresponded
 • corresponded
överensstämma (v) [passa ihop]
 • överensstämd
correspond (v) [passa ihop]
 • corresponded
 • correspond
 • correspond
 • corresponded
 • corresponded
överensstämma (v) [mening]
 • överensstämd
concur (v) [mening] (formal)
 • concurred
 • concur
 • concur
 • concurred
 • concurred
överensstämma (v) [mening]
 • överensstämd
coincide (v) [mening]
 • coincided
 • coincide
 • coincide
 • coincided
 • coincided
överensstämma (v) [to correspond]
 • överensstämd
coincide (v) [to correspond]
 • coincided
 • coincide
 • coincide
 • coincided
 • coincided
SV Synonymer för överensstämma EN Översättningar
gå ihop med [passa ihop] go with
stämma med [passa ihop] tally with
sammanfalla [passa ihop] coincide
likna [passa ihop] resemble
korrespondera [passa ihop] correspond
konvergera [passa ihop] converge
täcka [passa ihop] defray (formal)