Söktermen överge har 21 resultat
SV Svenska EN Engelska
överge (v) [abandon] give up (v) [abandon]
överge (v) [to abandon] walk out on (v) [to abandon] (v)
överge (v) [kärlek] jilt (v) [kärlek] (pej.)
överge (v) [person] let down (v) [person]
överge (v) [to abandon] forsake (v) [to abandon]
SV Svenska EN Engelska
överge (v) [lämna kvar] forsake (v) [lämna kvar]
överge forsake
överge (v) [lämna kvar] leave behind (v) [lämna kvar]
överge (v) [plan] scrap (v) [plan]
överge (v) [lämna kvar] give up (v) [lämna kvar]
överge leave
överge (v) [lämna kvar] abandon (v) [lämna kvar]
överge (n v) [to abandon] ditch (n v) [to abandon] (informal)
överge (v) [plan] ditch (v) [plan] (informal)
överge (v) [kärlek] ditch (v) [kärlek] (informal)
överge (v) [kärlek] get rid of (v) [kärlek]
överge (v) [kärlek] dump (v) [kärlek]
överge (v) [lämna kvar] desert (v) [lämna kvar]
överge desert
överge slough off
överge abandon
SV Synonymer för överge EN Översättningar
ge på båten [vara otrogen] get rid of
bedra [vara otrogen] deceive
förlöpa [gå ifrån] elapse
avresa [gå ifrån] depart
hoppa av [gå ifrån] defect
lämna [gå ifrån] ditch (informal)
frånträda [lämna] waive
avsäga sig [lämna] abnegate
avbryta [lämna] discontinue
stoppa [lämna] darn
skrinlägga [lämna] shelve
nedlägga [lämna] lay down
strunta i [lämna åt sitt öde] give a damn
öde [lämna åt sitt öde] n destiny
offra [tillspilloge] immolate
svika [tillspilloge] fail
undfly [fly] eschew
desertera [fly] desert
undkomma [fly] escape
smita [fly] absquatulate (v)