Söktermen överhängande har 7 resultat
SV Svenska EN Engelska
överhängande imminent
överhängande (o) [händelse] impending (o) [händelse]
överhängande (o) [händelse] impendent (o) [händelse]
överhängande (a) [klippa] jutting (a) [klippa]
överhängande (a) [klippa] beetle (a) [klippa]
SV Svenska EN Engelska
överhängande (a) [klippa] beetling (a) [klippa]
överhängande (a) [klippa] overhanging (a) [klippa]
SV Synonymer för överhängande EN Översättningar
stundande [förestående] coming
omedelbart [förestående] forthwith
nära [förestående] close
pressande [brådskande] clentching
aktuell [nära förestående] up-to-date
hotande [nära förestående] impendent
akut [nära förestående] emergency
omedelbar [nära förestående] direct
häftig [skarp] vehement
övergående [skarp] passing
tillfällig [skarp] trial
kritisk [skarp] critical
plötslig [skarp] sudden
kronisk [skarp] chronic
bråttom [brått] in a hurry
rastlös [brått] restless
ivrig [brått] zealous
brådstörtad [brått] precipitate (formal)
överilad [brått] hurried
oförmodad [brått] unexpected