Söktermen överhöghet har 4 resultat
Hoppa till
SV Svenska EN Engelska
överhöghet (n) [makt] (u) supremacy (n) [makt]
överhöghet (n) [makt] (u) dominance (n) [makt]
överhöghet (u) primacy
överhöghet (u) supremacy
SV Synonymer för överhöghet EN Översättningar
kommando [ledning] n command
egid [ledning] (u patronage
regering [ledning] (u government
ledarskap [ledning] n headship
befäl [ledning] n command
suveränitet [rang] (u sovereignty
primat [rang] (u primacy
supremati [rang] (u supremacy
självständighet [oavhängighet] sovereignty
självbestämmanderätt [oavhängighet] (u self-determination
frihet [oavhängighet] (u freedom
herravälde [oavhängighet] n ascendancy
hegemoni [oavhängighet] (u hegemony
myndighet [herravälde] (u authorit
styre [herravälde] n helm
band [herravälde] n strap
tvång [herravälde] n coercion
regemente [herravälde] n government
välde [herravälde] dominion