Söktermen överskott har 5 resultat
Hoppa till
SV Synonymer för överskott EN Översättningar
netto [förtjänst] net
behållning [förtjänst] profit
saldo [förtjänst] n balance
vinst [förtjänst] (u gain
ränta [inkomst] (u revenue
utdelning [inkomst] (u distribution
utbyte [inkomst] n yield
avkastning [inkomst] (u yield
rest [återstod] (u vestige
profit [återstod] (u rake-off (informal)
förtjänst [återstod] (u gainings
inkomst [återstod] (u emolument (formal)
skörd [återstod] (u crop
kapital [sparslant] n capital
tillgång [sparslant] (u] och efterfrågan [i access
förmögenhet [sparslant] (u wealth
tillgodohavande [skillnad] balance
reserv [skillnad] (u reserve
marginal [skillnad] (u margin
myckenhet [mängd] (u multitude