Söktermen överträda har 6 resultat
SV Svenska EN Engelska
överträda (v) [regel]
 • överträdd
violate (v) [regel] (formal)
 • violated
 • violate
 • violate
 • violated
 • violated
överträda (v) [regel]
 • överträdd
contravene (v) [regel] (formal)
 • contravened
 • contravene
 • contravene
 • contravened
 • contravened
överträda (v) [rättsvetenskap]
 • överträdd
transgress (v) [rättsvetenskap]
 • transgressed
 • transgress
 • transgress
 • transgressed
 • transgressed
överträda
 • överträdd
trespass (formal)
 • trespassed
 • trespass
 • trespass
 • trespassed
 • trespassed
överträda (v) [regel] infringe upon (v) [regel]
SV Svenska EN Engelska
överträda (v) [rättsvetenskap]
 • överträdd
infringe (v) [rättsvetenskap]
 • infringed
 • infringe
 • infringe
 • infringed
 • infringed
SV Synonymer för överträda EN Översättningar
överstiga [passera] exceed
överskjuta [passera] be greater then
överträffa [passera] outmatch
överanstränga [passera] overwork
överbetala [passera] overpay
övertrassera [passera] overdraw
överskrida [passera] surpass
passera [övergå] elapse
sätta sig över [bryta mot] override
göra intrång på [bryta mot] trespass (formal)
kränka [bryta mot] outrage
inkräkta [bryta mot] encroach
störa [bryta mot] disturb
fela [begå synd] err (formal)
bryta mot [begå synd] contravene (formal)
synda [begå synd] sin
svika [förbryta sig mot] fail
åsidosätta [förbryta sig mot] override
bryta [förbryta sig mot] break off