Söktermen övertyga har 10 resultat
SV Svenska EN Engelska
övertyga (v) [överbevisa] talk into (v) [överbevisa]
övertyga (v) [överbevisa] win over (v) [överbevisa]
övertyga (v) [person]
 • övertygad
persuade (v) [person]
 • persuaded
 • persuade
 • persuade
 • persuaded
 • persuaded
övertyga (v) [uttalande]
 • övertygad
persuade (v) [uttalande]
 • persuaded
 • persuade
 • persuade
 • persuaded
 • persuaded
övertyga (v) [överbevisa]
 • övertygad
persuade (v) [överbevisa]
 • persuaded
 • persuade
 • persuade
 • persuaded
 • persuaded
SV Svenska EN Engelska
övertyga
 • övertygad
convince
 • convinced
 • convince
 • convince
 • convinced
 • convinced
övertyga (v) [to make someone believe, or feel sure about something]
 • övertygad
convince (v) [to make someone believe, or feel sure about something]
 • convinced
 • convince
 • convince
 • convinced
 • convinced
övertyga (v) [uttalande]
 • övertygad
convince (v) [uttalande]
 • convinced
 • convince
 • convince
 • convinced
 • convinced
övertyga (v) [överbevisa]
 • övertygad
convince (v) [överbevisa]
 • convinced
 • convince
 • convince
 • convinced
 • convinced
övertyga
 • övertygad
persuade
 • persuaded
 • persuade
 • persuade
 • persuaded
 • persuaded
SV Synonymer för övertyga EN Översättningar
väcka [frälsa] stimulate (formal)
konvertera [frälsa] converting
döpa [frälsa] christen
kristna [frälsa] christians
omvända [frälsa] convert
överbevisa [övertyga] convict
tillfredsställa [skingra tvivlen hos] gratify
intala [skingra tvivlen hos] talk into
förvissa [skingra tvivlen hos] guarantee
övertala [skingra tvivlen hos] prevail
gripa [frappera] detain
förvåna [frappera] astonish
imponera på [frappera] overawe
överväldiga [frappera] overpower
slå [frappera] backhand
utlova [tillförsäkra] promise
lova [tillförsäkra] pledge
försäkra [tillförsäkra] confirm
tillråda [inbilla] counsel
inspirera [inbilla] inspire