Söktermen a bit har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
a bit (o) [degree] lätt (o) [degree]
a bit (o) [degree] något (o) [degree]
a bit (n) [quantity] en smula (n) [quantity]
a bit (n) [time] ett tag (n) [time] (invariable)
a bit (n) [time] ett slag (n) [time] (invariable)

EN SV Översättningar för a

a (a) [indefinite determiner] något (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] en (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] en (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] ett (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] någon (a) [indefinite determiner]

EN SV Översättningar för bit

bit (n) [material] stycke (n) {n} [material]
bit (n) [piece] stycke (n) {n} [piece]
bit (n) [sign] aning (n) [sign] (u)
bit (n) [sign] spår (n) {n} [sign]
bit (n adv) [computing smallest unit of storage] bit (n adv) [computing smallest unit of storage] (u)
bit (n) [data processing] bit (n) [data processing] (u)
bit (n) [material] bit (n) [material] (u)
bit (n) [piece] bit (n) [piece] (u)
bit (n) [sign] stänk (n) {n} [sign]
bit (n) [piece]
  • bitted
  • bit
  • bit
  • bitted
  • bitted
smula (n) [piece] (u)
  • smulad