Söktermen a chain is only as strong as its weakest link har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
a chain is only as strong as its weakest link (proverb) [aphorism] (proverb) en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk (proverb) [aphorism] (proverb)

EN SV Översättningar för a

a (a) [indefinite determiner] något (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] en (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] en (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] ett (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] någon (a) [indefinite determiner]

EN SV Översättningar för chain

chain länk (u)
chain (v) [prisoner] sätta bojor på (v) [prisoner]
chain
 • chained
 • chain
 • chain
 • chained
 • chained
kedja (u)
 • kedjad
chain (n) [general]
 • chained
 • chain
 • chain
 • chained
 • chained
kedja (n) [general] (u)
 • kedjad

EN SV Översättningar för only

only (o) [except that] men (o) {n} [except that]
only (o) [except that] om det inte vore så att (o) [except that]
only (a) [general] ensam (a) [general]
only (o) [entirely] uteslutande (o) [entirely]
only (o) [entirely] enbart (o) [entirely]
only (a) [general] enda (a) [general]
only (a) [opportunity] enastående (a) [opportunity]
only (o) [general] helt enkelt (o) [general]
only (o) [general] bara (o) [general]
only (o) [just] bara (o) [just]

EN SV Översättningar för as

as (o) [reason] för (o) [reason]
as (o) [comparison] som (o) [comparison]
as (o) [conjunction] som (o) [conjunction]
as (o) [in the same way as] som (o) [in the same way as]
as (o) [comparison] liksom (o) [comparison]
as (o) [in the same way as] liksom (o) [in the same way as]
as (o) [reason] (o) [reason]
as (o) [reason] på grund av (o) [reason]
as (o) [reason] därför att (o) [reason]
as (o) [reason] eftersom (o) [reason]

EN SV Översättningar för strong

strong (a) [emotion] djup (a) {n} [emotion]
strong kraftfull
strong (adj adv) [capable of producing great physical force] kraftfull (adj adv) [capable of producing great physical force]
strong (a) [body] muskulös (a) [body]
strong (a) [alcoholic beverages] stark (a) [alcoholic beverages]
strong (a) [beverages] stark (a) [beverages]
strong (a) [body] stark (a) [body]
strong (adj adv) [capable of producing great physical force] stark (adj adv) [capable of producing great physical force]
strong (a) [competition] stark (a) [competition]
strong (a) [emotion] stark (a) [emotion]

EN SV Översättningar för its

its (a) [poss. determiner - pl.] dess (a) [poss. determiner - pl.]
its (a) [poss. determiner - sg.] dess (a) [poss. determiner - sg.]
its (o) [poss. pron. - sg.] dess (o) [poss. pron. - sg.]
its (o) [poss. pron. - sg.] sin (o) [poss. pron. - sg.]
its (o) [poss. pron. - sg.] sitt (o) [poss. pron. - sg.]
its dennes

EN SV Översättningar för link

link (v) [place]
 • linked
 • link
 • link
 • linked
 • linked
ansluta (v) [place]
 • ansluten
link (v) [connection] koppla ihop (v) [connection]
link (v) [place]
 • linked
 • link
 • link
 • linked
 • linked
förena (v) [place]
 • förenad
link (n) [connection] förbindelse (n) [connection] (u)
link (n) [chain] länk (n) [chain] (u)
link (n) [connection] länk (n) [connection] (u)
link (v) [place]
 • linked
 • link
 • link
 • linked
 • linked
förbinda (v) [place]
 • förbunden
link led (u)
link (v) [connection] länka ihop (v) [connection]