Söktermen A Moment Like This har 2 resultat

SV EN Översättningar för a

A (H5N1) A

SV EN Översättningar för moment

moment {n} moment
moment (n) [fysik] {n} momentum (n) [fysik]
moment (n) [rättsvetenskap] {n} subsection (n) [rättsvetenskap]

SV EN Översättningar för like

like (n) [lika] (u) like (n) [lika] (formal)
like (n) [jämförelse - kvinna] (u) match (n) [jämförelse - kvinna]
like (n) [jämförelse - man] (u) match (n) [jämförelse - man]
like (u) equal
like (n) [kvinna] (u) equal (n) [kvinna]
like (n) [man] (u) equal (n) [man]
like (n) [kvinna] (u) peer (n) [kvinna]
like (n) [man] (u) peer (n) [man]

EN SV Översättningar för a

a (a) [indefinite determiner] något (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] en (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] en (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] ett (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] någon (a) [indefinite determiner]

EN SV Översättningar för moment

moment (n) [period] ögonblick (n) {n} [period]
moment (n) [time] ögonblick (n) {n} [time]
moment (n) [general] tid (n) [general] (u)
moment (n) [general] tidpunkt (n) [general] (u)
moment stund (u)
moment momang
moment ögonblick {n}
moment moment {n}

EN SV Översättningar för like

like (a) [similarity] (formal) lik (a) {n} [similarity]
like (a) [similarity] (formal) liknande (a) [similarity]
like (formal) som
like (o) [comparison] (formal) som (o) [comparison]
like (o) [conjunction] (formal) som (o) [conjunction]
like (o) [for example] (formal) som (o) [for example]
like (o) [manner] (formal) som (o) [manner]
like (o) [preposition] (formal) som (o) [preposition]
like (o) [comparison] (formal) liksom (o) [comparison]
like (v) [food] (formal) tycka om (v) [food]

EN SV Översättningar för this

this (o) [place] här (o) [place]
this (o) [adverb] (o) [adverb]
this (determiner adv pronoun) [The thing, item, etc. being indicated] det här (determiner adv pronoun) [The thing, item, etc. being indicated]
this (o) [general] det här (o) [general]
this (a) [indicative determiner - sg.] det här (a) [indicative determiner - sg.]
this (o) [indicative pronoun] det här (o) [indicative pronoun]
this (determiner adv pronoun) [The thing, item, etc. being indicated] detta (determiner adv pronoun) [The thing, item, etc. being indicated]
this (o) [general] detta (o) [general]
this den här
this (determiner adv pronoun) [The thing, item, etc. being indicated] den här (determiner adv pronoun) [The thing, item, etc. being indicated]