Söktermen abandon har 13 resultat
SVSynonymer för abandonENÖversättningar
rörlighet[vighet](ualertness
otvungenhet[vighet](uabandon
lätthet[vighet](uease
frihet[vighet](ufreedom
säkerhet[vighet](usecurity
ledighet[vighet](uflency
naturlighet[ledighet](uingenuousness
nonchalans[ledighet](uabandon
överlägsenhet[auktoritet](utranscendence
mästerskap[auktoritet]nchampionship
virtuositet[auktoritet](uvirtuosity(formal)
aplomb[auktoritet](upoise
självförtroende[auktoritet]nself-reliance
balans[auktoritet](ubreakeven
elegans[auktoritet](uelegance
mognad[auktoritet](umaturity
absorption[uppgående i](uabsorption
rus[yrsel]nVarangian(proper adj)
berusning[yrsel]intoxication(formal)
extas[yrsel](uecstasy
ENEngelskaSVSvenska
abandon(v)[give up] ge upp(v)[give up]
abandon(v)[idea] ge upp(v)[idea]
abandon
 • abandoned
 • abandon
 • abandon
 • abandoned
 • abandoned
frångå
 • frångången
abandon(v n adv)[a giving up to natural impulses] nonchalans(v n adv)[a giving up to natural impulses](u)
abandon(v)[give up] avstå från(v)[give up]
abandon(v)[leave behind]
 • abandoned
 • abandon
 • abandon
 • abandoned
 • abandoned
överge(v)[leave behind]
 • övergiven
abandon(v)[leave behind] lämna kvar(v)[leave behind]
abandon(v n adv)[a giving up to natural impulses] otvungenhet(v n adv)[a giving up to natural impulses](u)
abandon gå ifrån
abandon(v n adv)[a giving up to natural impulses] frigjordhet(v n adv)[a giving up to natural impulses]
abandon(v n adv)[a giving up to natural impulses] hämningslöshet(v n adv)[a giving up to natural impulses](v n adv)
abandon
 • abandoned
 • abandon
 • abandon
 • abandoned
 • abandoned
lämna
 • lämnad
abandon
 • abandoned
 • abandon
 • abandon
 • abandoned
 • abandoned
överge
 • övergiven

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för abandonSVÖversättningar
desert[relinquish]荒野(n)
defect[relinquish]欠点(n)
forsake[relinquish]放棄する(v n adv)
drop[relinquish](shizuku)
give up[activity]やめる(v)
go[action]行く
grant[surrender]譲渡(v n)
transfer[surrender]転勤(v n)
yield[surrender]利益
vice[evil]悪習(n adj prep)
dissolution[evil]溶解
corruption[evil]汚職(n)
depart[withdraw]離れる(v)
retreat[withdraw]後退(n v)
betray[desert]反逆する(v n)
rat[desert]ラット(ratto)
wreck[sink]衝突(n v)
submerge[sink]沈む(v n)
scuttle[sink]自沈(n v)
discard[cast off]廃棄物