Söktermen abolish har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
abolish (v) [annul]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
upplösa (v) [annul]
 • upplöst
abolish (v) [laws]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
upplösa (v) [laws]
 • upplöst
abolish (v) [annul]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
avskaffa (v) [annul]
 • avskaffad
abolish (v) [laws]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
avskaffa (v) [laws]
 • avskaffad
abolish (v) [annul]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
annullera (v) [annul]
 • annullerad
EN Engelska SV Svenska
abolish (v) [laws]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
annullera (v) [laws]
 • annullerad
abolish (v) [annul]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
upphäva (v) [annul]
 • upphävd
abolish (v) [laws]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
upphäva (v) [laws]
 • upphävd

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för abolish SV Översättningar
abrogate [revoke] анулирам (adj v)
exterminate [get rid of] унищожавам (v)
exclude [get rid of] изключвам (n v prep)
expel [get rid of] изгонвам (v)
eliminate [get rid of] (informal премахвам, елиминирам (v)
eradicate [annihilate] унищожавам (v)
extirpate [annihilate] (formal унищожа́вам (v)
kill [eliminate] убия (ubíya)
demolish [destroy] разрушавам (v)