Söktermen abolish har 8 resultat
ENEngelskaSVSvenska
abolish(v)[annul]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
upplösa(v)[annul]
 • upplöst
abolish(v)[laws]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
upplösa(v)[laws]
 • upplöst
abolish(v)[annul]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
avskaffa(v)[annul]
 • avskaffad
abolish(v)[laws]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
avskaffa(v)[laws]
 • avskaffad
abolish(v)[annul]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
annullera(v)[annul]
 • annullerad
ENEngelskaSVSvenska
abolish(v)[laws]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
annullera(v)[laws]
 • annullerad
abolish(v)[annul]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
upphäva(v)[annul]
 • upphävd
abolish(v)[laws]
 • abolished
 • abolish
 • abolish
 • abolished
 • abolished
upphäva(v)[laws]
 • upphävd

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för abolishSVÖversättningar
annul[revoke]upphäva
cancel[revoke]avboka
invalidate[revoke]motbevisa
nullify[revoke]ogiltigförklara
repeal[revoke]avskaffa
rescind[revoke](lawogiltigförklara
abrogate[revoke]upphäva
exterminate[get rid of]förgöra
exclude[get rid of]exkludera
stamp[get rid of]stamp(u)
do away with[get rid of]stänga
expel[get rid of]relegera
eliminate[get rid of](informalavlägsna
eradicate[annihilate]tillintetgöra
destroy[annihilate]spöa
extirpate[annihilate](formalutplåna
kill[eliminate]slå ihjäl
liquidate[eliminate]betala
remove[eliminate]undanröja
purge[eliminate]rena