Söktermen abrupt har 19 resultat
SV Svenska EN Engelska
abrupt abrupt
abrupt (a) [tid] abrupt (a) [tid]
abrupt (a) [tid] sudden (a) [tid]
abrupt (n adv) [abruptly] cold turkey (n adv) [abruptly]
abrupt abruptly
EN Engelska SV Svenska
abrupt (a) [mountain] brant (a) [mountain] (u)
abrupt (a) [time] abrupt (a) [time]
abrupt plötslig
abrupt (a) [time] plötslig (a) [time]
abrupt (a) [behavior] snäsig (a) [behavior]
abrupt (a) [behavior] burdus (a) [behavior]
abrupt (a) [behavior] barsk (a) [behavior]
abrupt (a) [behavior] brysk (a) [behavior]
abrupt (a) [behavior] tvär (a) [behavior]
abrupt (a) [mountain] tvär (a) [mountain]
abrupt kantig
abrupt hastig
abrupt (a) [mountain] stupande (a) [mountain]
abrupt plötsligt

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för abrupt SV Översättningar
sheer [steep] lodrätt
craggy [steep] skrovlig
hilly [steep] kuperad
precipitous [steep] plötslig
bold [brusque] djärv
blunt [brusque] tvär
brief [brusque] dossié (u)
boorish [brusque] tölpaktig
impatient [brusque] otålig
precipitate [brusque] (formal brådstörtad
curt [brusque] tvär
steep [precipitous] stup {n}
high [precipitous] (informal högtryck {n}
arduous [precipitous] brant (u)
clumsy [awkward] svårhanterlig
crude [awkward] råämne
graceless [awkward] ograciös
stiff [awkward] (informal styv
harsh [awkward] sträv
inelegant [awkward] ograciös