Söktermen absolut har 55 resultat
SV Svenska EN Engelska
absolut (a) [förklaring] precise (a) [förklaring]
absolut (a) [förklaring] clear (a) [förklaring]
absolut (o) [övertygelse] absolutely (o) [övertygelse]
absolut (o) [övertygelse] positively (o) [övertygelse]
absolut (o) [övertygelse] surely (o) [övertygelse]
SV Svenska EN Engelska
absolut (o) [övertygelse] undeniably (o) [övertygelse]
absolut (o) [övertygelse] unquestionably (o) [övertygelse]
absolut (o) [övertygelse] without a doubt (o) [övertygelse]
absolut (o) [övertygelse] easily (o) [övertygelse]
absolut (o) [övertygelse] by all means (o) [övertygelse]
absolut (o) [fullständigt] completely (o) [fullständigt]
absolut (o) [fullständigt] perfectly (o) [fullständigt]
absolut (a) [förklaring] definite (a) [förklaring]
absolut (a) [förklaring] clear-cut (a) [förklaring]
absolut (o) [fullständigt] absolutely (o) [fullständigt]
absolut (a) [förklaring] well-defined (a) [förklaring]
absolut (a) [förklaring] explicit (a) [förklaring]
absolut (a) [förklaring] clean-cut (a) [förklaring]
absolut (o) [fast] decisively (o) [fast]
absolut (a) [säker] certain (a) [säker]
absolut (a) [säker] positive (a) [säker]
absolut (a) [säker] sure (a) [säker]
absolut (a) [säker] bound (a) [säker]
absolut (o) [fast] firmly (o) [fast]
absolut (o) [fast] resolutely (o) [fast]
absolut (o) [fast] foursquare (o) [fast]
absolut (a) [katastrof] unmitigated (a) [katastrof]
absolut (a) [grad] thoroughgoing (a) [grad]
absolut (o) [övertygelse] certainly (o) [övertygelse]
absolut (a) [grad] complete (a) [grad]
absolut (a) [katastrof] complete (a) [katastrof]
absolut (a) [perfekt] complete (a) [perfekt]
absolut (a) [grad] total (a) [grad]
absolut (a) [intensifierande ord] sheer (a) [intensifierande ord]
absolut (a) [intensifierande ord] pure (a) [intensifierande ord]
absolut (a) [ren] pure (a) [ren]
absolut (a) [intensifierande ord] utter (a) [intensifierande ord]
absolut (a) [grad] thorough (a) [grad]
absolut (a) [grad] arrant (a) [grad]
absolut (a) [grad] out-and-out (a) [grad]
absolut (a) [grad] all-out (a) [grad]
absolut absolute
absolut (a) [intensifierande ord] absolute (a) [intensifierande ord]
absolut (a) [otvivelaktig] absolute (a) [otvivelaktig]
absolut (a) [perfekt] absolute (a) [perfekt]
absolut (a) [politik] absolute (a) [politik]
absolut (a) [ren] absolute (a) [ren]
absolut (a) [politik] autocratic (a) [politik]
absolut (a) [perfekt] perfect (a) [perfekt]
absolut (a) [otvivelaktig] indubitable (a) [otvivelaktig]
absolut (a) [otvivelaktig] unquestionable (a) [otvivelaktig]
absolut (a) [otvivelaktig] emphatic (a) [otvivelaktig]
absolut absolutely
absolut ultimate
absolut strict
SV Synonymer för absolut EN Översättningar
nog [otvivelaktigt] yeter derecede
säkert [otvivelaktigt] emin
självklart [självfallet] tabii ki
givetvis [självfallet] tabii ki
naturligtvis [självfallet] tabii ki
helig [osviklig] lahuti (adj n v)
full [allmän] dolu
fullständig [allmän] tamam
odelad [allmän] bütün
allomfattande [obegränsad] bütüncül (adj)
suverän [obegränsad] egemen (adj n)
bindande [obetingad] mantıklı (adj)
bestämd [obetingad] kararlı
nödvändig [obetingad] lüzumlu
pris [till varje pris] n ücret
direkt [rätt] doğrudan doğruya (adj adv v)
äkta [oblandad] hakiki
riktig [oblandad] doğru
rama [oblandad] çerçevelemek
ren [oblandad] temiz