Söktermen absorb har 8 resultat
EN Engelska SV Svenska
absorb (v) [mental activity] uppsluka (v) [mental activity]
absorb (v) [mental activity] fängsla (v) [mental activity]
absorb (v) [mental activity] helt uppta (v) [mental activity]
absorb (v) [finance: to assume or pay for] absorbera (v) [finance: to assume or pay for]
absorb (v) [physics] absorbera (v) [physics]
EN Engelska SV Svenska
absorb uppta
absorb (v) [finance: to assume or pay for] bestrida (v) [finance: to assume or pay for]
absorb (v) [finance: to assume or pay for] påtaga (v) [finance: to assume or pay for]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för absorb SV Översättningar
attract [action] ådra sig
capture [action] kap {n}
catch [action] hake (u)
occupy [action] intaga
engage [action] koppla in
rivet [action] nit (u)
secure [action] betrygga
arrest [action] häkta
engross [occupy] textning
employ [occupy] anställa
cushion [assimilate] mildra
sop [assimilate] tröst (u)
incorporate [assimilate] inkorporera
soak up [assimilate] suga upp
sponge [assimilate] tvättsvamp
consume [assimilate] tära
devour [assimilate] förtära
assimilate [understand] assimilera
grasp [understand] grepp {n}
learn [understand] erfara