Söktermen absorb har 8 resultat
ENEngelskaSVSvenska
absorb(v)[mental activity]
 • absorbed
 • absorb
 • absorb
 • absorbed
 • absorbed
uppsluka(v)[mental activity]
 • uppslukad
absorb(v)[mental activity]
 • absorbed
 • absorb
 • absorb
 • absorbed
 • absorbed
fängsla(v)[mental activity]
 • fängslad
absorb(v)[mental activity] helt uppta(v)[mental activity]
absorb(v)[finance: to assume or pay for]
 • absorbed
 • absorb
 • absorb
 • absorbed
 • absorbed
absorbera(v)[finance: to assume or pay for]
 • absorberad
absorb(v)[physics]
 • absorbed
 • absorb
 • absorb
 • absorbed
 • absorbed
absorbera(v)[physics]
 • absorberad
ENEngelskaSVSvenska
absorb
 • absorbed
 • absorb
 • absorb
 • absorbed
 • absorbed
uppta
 • upptagen
absorb(v)[finance: to assume or pay for]
 • absorbed
 • absorb
 • absorb
 • absorbed
 • absorbed
bestrida(v)[finance: to assume or pay for]
 • bestriden
absorb(v)[finance: to assume or pay for]
 • absorbed
 • absorb
 • absorb
 • absorbed
 • absorbed
påtaga(v)[finance: to assume or pay for]
 • påtagen

Engelska Svenska översättingar

ENSynonymer för absorbSVÖversättningar
attract[action]ådra sig
capture[action]kap{n}
catch[action]hake(u)
occupy[action]intaga
engage[action]koppla in
rivet[action]nit(u)
secure[action]betrygga
arrest[action]häkta
engross[occupy]textning
employ[occupy]anställa
cushion[assimilate]mildra
sop[assimilate]tröst(u)
incorporate[assimilate]inkorporera
soak up[assimilate]suga upp
sponge[assimilate]tvättsvamp
consume[assimilate]tära
devour[assimilate]förtära
assimilate[understand]assimilera
grasp[understand]grepp{n}
learn[understand]erfara