Söktermen Abstract strategy game har ett resultat
Hoppa till

EN SV Översättningar för abstract

abstract (n) [writing] sammandrag (n) {n} [writing]
abstract (v) [text]
 • abstracted
 • abstract
 • abstract
 • abstracted
 • abstracted
förkorta (v) [text]
 • förkortad
abstract (v) [text] korta av (v) [text]
abstract (v) [text]
 • abstracted
 • abstract
 • abstract
 • abstracted
 • abstracted
kondensera (v) [text]
 • kondenserad
abstract (v) [text]
 • abstracted
 • abstract
 • abstract
 • abstracted
 • abstracted
sammandra (v) [text]
 • sammandragen
abstract (a) [art] abstrakt (a) [art]
abstract (n) [writing] resumé (n) [writing] (u)
abstract (n) [writing] sammanfattning (n) [writing] (u)

EN SV Översättningar för strategy

strategy (n) [art of using similar techniques in politics or business] strategi (n) [art of using similar techniques in politics or business] (u)
strategy (n) [military] strategi (n) [military] (u)
strategy (n) [plan] strategi (n) [plan] (u)

EN SV Översättningar för game

game spel {n}
game (n) [sports] spel (n) {n} [sports]
game parti {n}
game lek (u)
game (n) [hunting] vilt (n) {n} [hunting]
game (n) [hunting] villebråd (n) {n} [hunting]
game sport (u)
game villebråd {n}
game vilt {n}