Söktermen acceptance har 5 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
acceptance antagande {n}
acceptance (n) [approval] godkännande (n) {n} [approval]
acceptance (n) [approval] accepterande (n) {n} [approval]
acceptance mottagande {n}
acceptance accept

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för acceptance SV Översättningar
assent [agreement] (formal bifall {n}
recognition [agreement] igenkännande {n}
approval [agreement] gillande
capitulation [agreement] kapitulation (u)
taking [receipt] intagande {n}
receiving [receipt] mottagande {n}
reception [receipt] reception (u)
accepting [receipt] accepterar
endorsement [certification] endossement {n}
sanction [certification] tillåtelse (u)
warranty [certification] garanti (u)
corroboration [certification] bestyrkande {n}
affirmation [certification] påstående {n}
agreement [acquiescence] samtycke {n}
concord [acquiescence] harmoni (u)
consensus [acquiescence] konsensus
permission [acquiescence] permission (u)
concurrence [acquiescence] instämmande
consent [acquiescence] bejaka
belief [faith] övertygelse (u)