Söktermen acceptera har 9 resultat
SV Svenska EN Engelska
acceptera accept
acceptera (v) [anta] accept (v) [anta]
acceptera (v) [godta] accept (v) [godta]
acceptera (v) [motta] accept (v) [motta]
acceptera (v) [motta] receive (v) [motta]
SV Svenska EN Engelska
acceptera (v) [motta] take (v) [motta]
acceptera (v) [godta] acknowledge (v) [godta]
acceptera (v) [anta] believe (v) [anta]
SV Synonymer för acceptera EN Översättningar
ansluta sig till [vara troende] enter
tro [vara troende] believe
avvisa [undanbe sig] disallow
betacka sig [undanbe sig] decline
avstå från [undanbe sig] forgo
antaga [undanbe sig] accept
avböja [undanbe sig] decline
axla [ta på sig] take over
tåla [finna sig i] stand
överse med [finna sig i] condone
tolerera [finna sig i] tolerate
låta [finna sig i] suffer
godta [anta] acknowledge
underkasta sig [anta] submit to
mottaga [anta] receive
sluka [nappa på] gobble
anta [nappa på] suppose
gå på [nappa på] attend
svälja [nappa på] gulp
nappa [nappa på] take
EN Engelska SV Svenska
acceptera accepting