Söktermen across har 14 resultat
EN Engelska SV Svenska
across (o) [direction] över (o) [direction]
across (o) [from side to side] över (o) [from side to side]
across (o) [general] över (o) [general]
across (o) [space] över (o) [space]
across (o) [direction] tvärsöver (o) [direction]
EN Engelska SV Svenska
across (o) [from side to side] tvärsöver (o) [from side to side]
across (o) [direction] tvärs (o) [direction]
across (o) [direction] till andra sidan (o) [direction]
across (o) [space] på andra sidan (o) [space]
across (prep adv n) [bridging a gap] genom (prep adv n) [bridging a gap]
across (o) [crossways] i kors (o) [crossways]
across (o) [crossways] på tvären (o) [crossways]
across (o) [from side to side] från sida till sida (o) [from side to side]
across (o) [crossways] tvärs över (o) [crossways]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för across SV Översättningar
beyond [position] utom
behind [position] efter
through [position] (informal igenom
by [position] längs med
farther [position] längre
over [position] till övers
nearby [position] närbelägen
past [position] förliden
sideways [back and forth] på sned
wobbly [back and forth] vacklande
irregularly [back and forth] oregelbundet
from side to side [back and forth] från sida till sida
away [abroad] bort
overseas [abroad] utomlands
transverse [diagonal] transversal-
crosswise [diagonal] korsvis