Söktermen act har 20 resultat
EN Engelska SV Svenska
act (v) [deception] spela (v) [deception]
act (n v) [deed] dåd (n v) [deed]
act (v) [do] göra (v) [do]
act (v) [deception] simulera (v) [deception]
act (v) [do] handla (v) [do]
EN Engelska SV Svenska
act (v) [deception] låtsas (v) [deception]
act verka
act (v) [theater] agera (v) [theater]
act (v) [theater] spela (v) [theater]
act (n) [action] aktion (n) [action] (u)
act (n) [theater] akt (n) [theater] (u)
act akt (u)
act (v) [behave] bära sig åt (v) [behave]
act (v) [behave] bete sig (v) [behave]
act (v) [behave] uppföra sig (v) [behave]
act (n) [action] gärning (n) [action] (u)
act (n v) [deed] handling (n v) [deed] (u)
act (n) [action] handling (n) [action] (u)
act gärning (u)
act dåd

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för act SV Översättningar
acquisition [achievement] pridobitev
bill [legislative addition] kljun {m}
play [art] igrati se
piece [art] kos
sketch [art] oris (v n)
go [perform] iti
run [perform] teči
work [perform] delo {n}
drive [work] vožnja (v n)
use [work] raba {f}
execution [procedure] (formal izvedba {f}
deed [procedure] dejanje
complete [do] dokončan (v adj)
bear [conduct oneself] medved {m}
succeed [behaviour] naslediti (v)
fact [deed] dejstvo {n}
step [action] sled (v n)
do [activity] storiti
law [decree] zakon {m}
mandate [decree] pooblastilo