Söktermen actuality har 3 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
actuality (n) [general] verklighet (n) [general] (u)
actuality (n) [real] verklighet (n) [real] (u)
actuality (n) [real] realitet (n) [real] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för actuality SV Översättningar
reality [being] verklighet (u)
existence [being] existens (u)
presence [existence] närvaro (u)
life [existence] levnad
being [existence] väsen (invariable)
animation [existence] livfullhet (u)
fact [truth] faktum {n}
validity [truth] giltighet (u)
verity [truth] sanning (u)
certainty [truth] visshet (u)
truth [matter] sanningshalt
truism [matter] självklarhet (u)
veracity [fact] (formal sannfärdighet (u)
genuineness [fact] äkthet (u)
accuracy [fact] noggrannhet (u)
exactness [fact] noggrannhet (u)
precision [fact] noggrannhet (u)
correctness [accuracy] noggrannhet (u)
authenticity [accuracy] äkthet (u)