Söktermen add insult to injury har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
add insult to injury (v) [to further a loss with mockery or indignity] strö salt i såren (v) [to further a loss with mockery or indignity] (v)

EN SV Översättningar för add

add (v) [mathematics] räkna ihop (v) [mathematics]
add
 • added
 • add
 • add
 • added
 • added
addera
 • adderad
add (v) [mathematics]
 • added
 • add
 • add
 • added
 • added
addera (v) [mathematics]
 • adderad
add
 • added
 • add
 • add
 • added
 • added
bifoga
 • bifogad
add (v) [mathematics]
 • added
 • add
 • add
 • added
 • added
summera (v) [mathematics]
 • summerad
add (v) [conversation]
 • added
 • add
 • add
 • added
 • added
tillägga (v) [conversation]
 • tillagd
add (v) [general]
 • added
 • add
 • add
 • added
 • added
tillägga (v) [general]
 • tillagd
add (v) [size]
 • added
 • add
 • add
 • added
 • added
tillägga (v) [size]
 • tillagd
add (v n) [to append, as a statement]
 • added
 • add
 • add
 • added
 • added
tillägga (v n) [to append, as a statement]
 • tillagd
add (v) [general] lägga till (v) [general]

EN SV Översättningar för insult

insult (n) [feelings] skymf (n) [feelings] (u)
insult (n) [feelings] förolämpning (n) [feelings] (u)
insult (n) [feelings] kränkning (n) [feelings] (u)
insult (n) [feelings] anstöt (n) [feelings] (u)
insult (v) [person]
 • insulted
 • insult
 • insult
 • insulted
 • insulted
förolämpa (v) [person]
 • förolämpad
insult
 • insulted
 • insult
 • insult
 • insulted
 • insulted
skymfa
 • skymfad
insult förnärmelse

EN SV Översättningar för to

to (o) [general] för (o) [general]
to (o) [in honor of] för (o) [in honor of]
to till
to (o) [causing] till (o) [causing]
to (o) [destination] till (o) [destination]
to (o) [direction] till (o) [direction]
to (o) [general] till (o) [general]
to (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at] till (particle prep adv) [in the direction of, and arriving at]
to (o) [indirect object] till (o) [indirect object]
to (o) [reaching as far as] till (o) [reaching as far as]

EN SV Översättningar för injury

injury (n) [physical] men (n) {n} [physical]
injury skada
injury (n) [physical] skada (n) [physical]
injury oförrätt
injury åverkan