Söktermen adjunct har 2 resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
adjunct komplement {n}
adjunct tillsats (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för adjunct SV Översättningar
aide [assistant] medhjälpare
affiliate [assistant] dotterbolag {n}
attaché [assistant] attaché (u)
associate [assistant] kamrat (u)
subordinate [assistant] underordnad (invariable)
accessory [addition] deltagare (u)
appendix [addition] blindtarm (u)
appendage [addition] tillbehör {n}
attachment [addition] tillgivenhet (u)
supplement [addition] bilaga (u)
addendum [accessory] postskriptum {n}
addition [accessory] addition (u)
contrivance [apparatus] anordning (u)
machine [apparatus] maskin (u)
device [apparatus] devis (u)
mechanism [apparatus] maskineri {n}
resource [apparatus] resurs
appliance [apparatus] tillämplighet
accompaniment [appendage] komp (n)
extremity [annex] ände