Söktermen adjust har 15 resultat
EN Engelska SV Svenska
adjust (v) [adapt] ackommodera sig (v) [adapt]
adjust (v) [adapt] anpassa sig (v) [adapt]
adjust (v) [adapt] omställa sig (v) [adapt]
adjust (v) [adapt] avpassa sig (v) [adapt]
adjust
 • adjusted
 • adjust
 • adjust
 • adjusted
 • adjusted
anpassa
 • anpassad
EN Engelska SV Svenska
adjust (v) [adapt]
 • adjusted
 • adjust
 • adjust
 • adjusted
 • adjusted
anpassa (v) [adapt]
 • anpassad
adjust (v) [adapt]
 • adjusted
 • adjust
 • adjust
 • adjusted
 • adjusted
lämpa (v) [adapt]
 • lämpad
adjust (v) [adapt]
 • adjusted
 • adjust
 • adjust
 • adjusted
 • adjusted
avpassa (v) [adapt]
 • avpassad
adjust (v) [regulate]
 • adjusted
 • adjust
 • adjust
 • adjusted
 • adjusted
ordna (v) [regulate]
 • ordnad
adjust
 • adjusted
 • adjust
 • adjust
 • adjusted
 • adjusted
justera
 • justerad
adjust (v) [regulate]
 • adjusted
 • adjust
 • adjust
 • adjusted
 • adjusted
justera (v) [regulate]
 • justerad
adjust (v) [regulate]
 • adjusted
 • adjust
 • adjust
 • adjusted
 • adjusted
reglera (v) [regulate]
 • reglerad
adjust (v) [regulate] ställa in (v) [regulate]
adjust
 • adjusted
 • adjust
 • adjust
 • adjusted
 • adjusted
jämka
 • jämkad
adjust
 • adjusted
 • adjust
 • adjust
 • adjusted
 • adjusted
rucka
 • ruckad

Engelska Svenska översättingar