Söktermen admit har 19 resultat
EN Engelska SV Svenska
admit (v) [concede] medge (v) [concede]
admit medgiva
admit tillstå
admit (v) [permission] låta komma in (v) [permission]
admit instämma
EN Engelska SV Svenska
admit (v) [permission] släppa in (v) [permission]
admit (v) [acknowledge] vidkännas (v) [acknowledge]
admit (v) [truth] bekänna (v) [truth]
admit (v) [guilt] bekänna (v) [guilt]
admit (v) [guilt] medge (v) [guilt]
admit (v) [concede] gå med på (v) [concede]
admit (v) [acknowledge] medge (v) [acknowledge]
admit (v) [acknowledge] tillerkänna (v) [acknowledge]
admit (v) [hospital] ta in (v) [hospital]
admit (v) [hospital] inta (v) [hospital]
admit godkänna
admit (v) [truth] erkänna (v) [truth]
admit (v) [guilt] erkänna (v) [guilt]
admit (v) [acknowledge] erkänna (v) [acknowledge]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för admit SV Översättningar
concur [agreement] (formal sammanträffa
grant [agreement] medgiva
accede to [agreement] tillmötesgå
acknowledge [agreement] vidkännas
agree to [agreement] samtycka till
allow [agreement] öppna dörren för
concede [agreement] släppa in
accept [agreement] godtaga
permit [permission] tillståndsbevis {n}
assent [permission] (formal bifall {n}
let [permission] låt
bear [permission] björn (u)
avow [acknowledgement] vidkännas
disclose [acknowledgement] uppdaga
divulge [acknowledgement] kungöra
hold [acknowledgement] inneha
confess [acknowledgement] tillstå
declare [acknowledgement] deklarera
reveal [confess] uppenbara
contain [action] innehålla