Söktermen admit har 19 resultat
EN Engelska SV Svenska
admit (v) [concede] medge (v) [concede]
admit medgiva
admit tillstå
admit (v) [permission] låta komma in (v) [permission]
admit instämma
EN Engelska SV Svenska
admit (v) [permission] släppa in (v) [permission]
admit (v) [acknowledge] vidkännas (v) [acknowledge]
admit (v) [truth] bekänna (v) [truth]
admit (v) [guilt] bekänna (v) [guilt]
admit (v) [guilt] medge (v) [guilt]
admit (v) [concede] gå med på (v) [concede]
admit (v) [acknowledge] medge (v) [acknowledge]
admit (v) [acknowledge] tillerkänna (v) [acknowledge]
admit (v) [hospital] ta in (v) [hospital]
admit (v) [hospital] inta (v) [hospital]
admit godkänna
admit (v) [truth] erkänna (v) [truth]
admit (v) [guilt] erkänna (v) [guilt]
admit (v) [acknowledge] erkänna (v) [acknowledge]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för admit SV Översättningar
concur [agreement] (formal korrespondera
grant [agreement] ge
accede to [agreement] tillmötesgå
acknowledge [agreement] acceptera
agree to [agreement] samtycka till
allow [agreement] medge
concede [agreement] gå med på
accept [agreement] acceptera
permit [permission] tillstånd {n}
assent [permission] (formal godkännande {n}
let [permission] anta
bear [permission] stötta
avow [acknowledgement] erkänna
disclose [acknowledgement] tillkännage
divulge [acknowledgement] kungöra
hold [acknowledgement] hålla
confess [acknowledgement] erkänna
declare [acknowledgement] förklara
reveal [confess] tillkännage
contain [action] inbegripa