Söktermen admit defeat har ett resultat
Hoppa till
EN Engelska SV Svenska
admit defeat (v) [general] erkänna nederlag (v) [general]

EN SV Översättningar för admit

admit (v) [concede] gå med på (v) [concede]
admit (v) [acknowledge]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
erkänna (v) [acknowledge]
 • erkänd
admit (v) [guilt]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
erkänna (v) [guilt]
 • erkänd
admit (v) [truth]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
erkänna (v) [truth]
 • erkänd
admit
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
godkänna
 • godkänd
admit (v) [hospital]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
inta (v) [hospital]
 • intagen
admit (v) [hospital] ta in (v) [hospital]
admit (v) [acknowledge]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
tillerkänna (v) [acknowledge]
 • tillerkänd
admit (v) [acknowledge]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
medge (v) [acknowledge]
 • medgiven
admit (v) [concede]
 • admitted
 • admit
 • admit
 • admitted
 • admitted
medge (v) [concede]
 • medgiven

EN SV Översättningar för defeat

defeat (v) [beat]
 • defeated
 • defeat
 • defeat
 • defeated
 • defeated
slå (v) [beat]
 • slagen
defeat (v) [beat]
 • defeated
 • defeat
 • defeat
 • defeated
 • defeated
besegra (v) [beat]
 • besegrad
defeat (v) [beat]
 • defeated
 • defeat
 • defeat
 • defeated
 • defeated
övervinna (v) [beat]
 • övervunnen
defeat (v) [plan]
 • defeated
 • defeat
 • defeat
 • defeated
 • defeated
tillintetgöra (v) [plan]
 • tillintetgjord
defeat (v) [plan]
 • defeated
 • defeat
 • defeat
 • defeated
 • defeated
kullkasta (v) [plan]
 • kullkastad
defeat (v n) [the act of defeating or being defeated] förlust (v n) [the act of defeating or being defeated] (u)
defeat (n) [general] misslyckande (n) {n} [general]
defeat (n) [military] nederlag (n) {n} [military]
defeat (v n) [the act of defeating or being defeated] nederlag (v n) {n} [the act of defeating or being defeated]