Söktermen advance har 25 resultat
EN Engelska SV Svenska
advance (v) [movement] gå framåt (v) [movement]
advance förväg
advance anmarsch
advance (v) [money] försträcka (v) [money]
advance (v) [watch] vrida fram (v) [watch]
EN Engelska SV Svenska
advance (v) [watch] ställa fram (v) [watch]
advance (n) [finance] förskott (n) {n} [finance]
advance (v n adj) [amount of money] förskott (v n adj) {n} [amount of money]
advance förskott {n}
advance (v) [money] betala i förskott (v) [money]
advance (v) [money] förskottera (v) [money]
advance (n) [improvement] avancemang (n) {n} [improvement]
advance (n) [movement] frammarsch (n) [movement] (u)
advance (v) [movement] fortsätta (v) [movement]
advance (v) [make progress] gå framåt (v) [make progress]
advance (v) [movement] avancera (v) [movement]
advance (v) [make progress] avancera (v) [make progress]
advance (v) [make progress] göra framsteg (v) [make progress]
advance (n) [movement] framgång (n) [movement] (u)
advance (n) [improvement] förbättring (n) [improvement] (u)
advance (n) [improvement] framåtskridande (n) {n} [improvement]
advance (n) [improvement] framsteg (n) {n} [improvement]
advance (v) [movement] gå vidare (v) [movement]
advance (v) [benefit] främja (v) [benefit]
advance (v) [benefit] gynna (v) [benefit]

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för advance SV Översättningar
allege [cite] (formal beweren
lay [cite] neerleggen
offer [cite] huwelijksaanzoek {n}
present [cite] uitreiken
adduce [cite] citeren
increase [promotion] verheffen
advancement [promotion] (formal amelioratie {f}
enrichment [promotion] verrijking {f}
improvement [promotion] amelioratie {f}
betterment [promotion] amelioratie {f}
raise [promotion] telen
rise [promotion] opstijgen {n}
course [progression] tracé
march [progression] tippelen
impetus [progression] onstuimigheid {f}
procedure [progression] procédé {n}
procession [progression] omgang {m}
way [progression] usance
suggestion [proposal] bod {n}
offering [proposal] offer {n}