Söktermen advance har 25 resultat
EN Engelska SV Svenska
advance (v) [movement] gå framåt (v) [movement]
advance förväg
advance anmarsch
advance (v) [money]
 • advanced
 • advance
 • advance
 • advanced
 • advanced
försträcka (v) [money]
 • försträckt
advance (v) [watch] vrida fram (v) [watch]
EN Engelska SV Svenska
advance (v) [watch] ställa fram (v) [watch]
advance (n) [finance] förskott (n) {n} [finance]
advance (v n adj) [amount of money] förskott (v n adj) {n} [amount of money]
advance förskott {n}
advance (v) [money] betala i förskott (v) [money]
advance (v) [money]
 • advanced
 • advance
 • advance
 • advanced
 • advanced
förskottera (v) [money]
 • förskotterad
advance (n) [improvement] avancemang (n) {n} [improvement]
advance (n) [movement] frammarsch (n) [movement] (u)
advance (v) [movement]
 • advanced
 • advance
 • advance
 • advanced
 • advanced
fortsätta (v) [movement]
 • fortsatt
advance (v) [make progress] gå framåt (v) [make progress]
advance (v) [movement]
 • advanced
 • advance
 • advance
 • advanced
 • advanced
avancera (v) [movement]
 • avancerad
advance (v) [make progress]
 • advanced
 • advance
 • advance
 • advanced
 • advanced
avancera (v) [make progress]
 • avancerad
advance (v) [make progress] göra framsteg (v) [make progress]
advance (n) [movement] framgång (n) [movement] (u)
advance (n) [improvement] förbättring (n) [improvement] (u)
advance (n) [improvement] framåtskridande (n) {n} [improvement]
advance (n) [improvement] framsteg (n) {n} [improvement]
advance (v) [movement] gå vidare (v) [movement]
advance (v) [benefit]
 • advanced
 • advance
 • advance
 • advanced
 • advanced
främja (v) [benefit]
 • främjad
advance (v) [benefit]
 • advanced
 • advance
 • advance
 • advanced
 • advanced
gynna (v) [benefit]
 • gynnad

Engelska Svenska översättingar