Söktermen advancing har 9 resultat
EN Engelska SV Svenska
advancing (a) [developing] utvecklande (a) [developing]
advancing (a) [development] stigande (a) {n} [development]
advancing (a) [approaching] annalkande (a) [approaching]
advancing (a) [developing] framåtskridande (a) {n} [developing]
advancing (a) [approaching] kommande (a) [approaching]
EN Engelska SV Svenska
advancing (a) [approaching] förestående (a) [approaching]
advancing (a) [approaching] stundande (a) [approaching]
advancing (a) [development] tilltagande (a) [development]
advancing antågande

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för advancing SV Översättningar
earlier [position] föregående
progressing [position] framåtskridande {n}
surpassing [position] (literature oförliknelig
leading [position] viktigaste
preceding [position] (formal föregående
ahead [position] förut
heightening [intensifying] förstärkning (u)
sharpening [intensifying] slipning
increasing [intensifying] ökande
forward [movement] främre
onward [movement] framlänges
along [movement] längs
forth [movement] (literature framlänges
toward [movement] till
on [movement] vid
climbing [improving one's place] klättring
promising [improving one's place] lovande
aspiring [improving one's place] lysten
coming [improving one's place] tillkommande
nearing [arriving] stundande