Söktermen advertisement har 7 resultat
EN Engelska SV Svenska
advertisement annons (u)
advertisement (n) [commercial solicitation] annons (n) [commercial solicitation] (u)
advertisement (n) [newspaper] annons (n) [newspaper] (u)
advertisement (n) [commercial solicitation] reklam (n) [commercial solicitation] (u)
advertisement (n) [commercial solicitation] annonsering (n) [commercial solicitation] (u)

Engelska Svenska översättingar

EN Synonymer för advertisement SV Översättningar
endorsement [announcement] endossement {n}
publicity [announcement] offentlighet
broadside [announcement] bredsida (u)
handbill [announcement] affisch (u)
notice [announcement] iakttaga
blurb [commercial] reklamtext
poster [commercial] poster (u)
publication [commercial] skrift (u)
announcement [commercial] anmälan (invariable)
proclamation [commercial] proklamation (u)
display [presentation] display
production [presentation] alstring
exhibit [presentation] bevisföremål {n}
showing [presentation] visande
exhibition [presentation] uppvisning (u)
broadcasting [communication] sändaradiosändning
declaration [communication] förklara
message [communication] bud {n}
statement [communication] programsats (n v)
circular [thing] rund